ผมเคยเขียนบันทึก มุมมองที่เป็นประโยชน์ของ GotoKnow มาหลายครั้งแล้วครับ...แต่ประมาณเดือนหนึ่งที่ผ่านมา..ผมสงสัยแนวเขียนของ blogger (ซึ่งแน่นอนรวมทั้งตัวผมเองด้วย)

   ผมเห็นว่าเนื้อหาใน GotoKnow ส่วนใหญ่ เป็นแค่ "Information" ซึ่งทางมอ.บอกว่า เป็น "Media" เพื่อการสื่อสาร (แต่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่...ลองคิดดูครับ)

   ส่วนที่เป็น Tacit Knowledge ก็คงพอเค้นออกมาได้บ้างครับ...อย่างของผมเอง เค้นมาได้ประมาณไม่เกิน ๑๐ เปอร์เซนต์ ของบันทึกทั้งหมด

   ส่วนข้อมูลที่เก็บไว้ใน GotoKnow ก็เป็นสาระ..ในฐานะเป็นสื่อให้สมาชิกเกิดความรู้ ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น

  แต่ในทางปฏิบัตินั้น..GotoKnow เป็นสะพานเชื่อมโยง ไปหา "Kuru" ทางด้านปัจเจกบุคคล..ซึ่งเราจะสามารถไปต่อยอดได้..

   ที่สำคัญ GotoKnow เป็นสะพานมิตรภาพ เชื่อมใจ..หมู่มวลสมาชิก..ซึ่ง..เพื่อสร้างพลังเครือข่ายในปัจจุบัน และอนาคต

BeeMan

BeeMan