สวัสดีครับ

             ในที่สุดเราก็ได้ผลการตัดสินของเดือนตุลาคมและ ชุมชน Chumphon-KM-Station ก็สามารถประกาศผลการตัดสินขุมความรู้ฯยอดเยี่ยมของชุมชนฯได้    โดยชุมชน Chumphon-KM-Station  ขอประกาศว่า

             บันทึก"ขุมความรู้ฯยอดเยี่ยมประจำเดือนตุลาคม"  ได้แก่

             บันทึก  "การเรียนรู้..ไม่เคยสิ้นสุด..ที่กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านศาลาประชาคมอำเภอท่าแซะ" 

             ของ บล็อก Korsornor chumphon  ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่

 http://gotoknow.org/archive/2005/10/02/20/26/18/e4842

             ยังมีหลายบันทึกที่น่าสนใจ  ตัดสินยากมากครับ  ติดตามกันในบล็อกต่างๆของชุมชนฯนะครับ  แล้วพบกันเดือนหน้าครับ

                                                            พรสกล ณ ศรีโต

                                                             23/11/2548