สมรรถนะเฉพาะและตัวบ่งชี้ของครูปฐมวัย

          วันนี้ขอนำเสนอสมรรถนะเฉพาะและตัวบ่งชี้ของครูปฐมวัย ซึ่งวิเคราะห์โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งมหาวิทยาลัยและชาวโรงเรียนครับ
สมรรถนะที่  1      การจัดการเรียนรู้                               
        
การจัดการเรียนรู้
หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน โดยองค์รวม ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ - จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร สามารถวิเคราะห์ และประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงเป็นรายบุคคล และประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ตัวบ่งชี้     
  
1. ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย     
  
2.ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
     
  
3.ความสามารถในการจัดประสบการณ์บูรณาการผ่านการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวม
     
  
4.ความสามารถในการจัดมุมประสบการณ์เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
     
  
5.ความสามารถในการเลือกใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับ
วิถีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย     
   6.ความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน เป็นรายบุคคล
     
  
7.ความสามารถในการให้ความรู้ผู้ปกครองและให้ผู้ปกครอง รวมทั้งชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย    
   
8.ความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
สมรรถนะที่  2    จิตสำนึกของความเป็นครูปฐมวัย                               
    
จิตสำนึกของความเป็นครูปฐมวัย หมายถึง ความสามารถในการเอาใจใส่ ดูแล อบรม และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เป็นแบบอย่างที่ดี มีความรัก ความเข้าใจ ไวต่อความรู้สึก และความต้องการของเด็ก รวมทั้งยอมรับ และให้ความเอื้ออาทรอย่างสม่ำเสมอต่อเด็กทุกคน

ตัวบ่งชี้                   
   1.พฤติกรรมการดูแลเด็ก
      2.การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กและผู้เกี่ยวข้อง    
     
3. การใช้คำพูดเชิงบวกกับเด็ก
    
    
4.การตอบสนองความต้องการของเด็กอย่างเหมาะสม
    
   
5.ความเอาใจใส่และดูแลเด็กอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
    
   
6.การวิเคราะห์พฤติกรรมเด็ก
    
  
7.การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและผู้ปกครอง
      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (5)

am
IP: xxx.174.7.100
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ

พิสิษฐ์กุล กำลังศิลป์
IP: xxx.128.48.161
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลที่ดีมากค่ะ

chadarat
IP: xxx.26.209.137
เขียนเมื่อ 

มีหนังสือหรืองานวิจัยที่เกี่ยวกับสมรรถนะเฉพาะและตัวบ่งชี้ของครูปฐมวัย ไหมอะค่ะ

เพราะตอนนี้กำลังจะทำวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะของครูปฐมวัย อะค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ

.......ถ้ามีข้อมูล รบกวนส่งเข้าที่เมลล์ให้ด้วยนะค่ะ จะเป็นพระคุณอย่างสูง ขอขอบุคณล่วงหน้านะค่ะ

เขียนเมื่อ 

คงไม่มีหรอกครับ เพราะสมรรถนะเฉพาะฯนี้ ก.ค.ศ.ทำกันเป็นล่ำเป็นสันอย่างจริงจังหลายรอบ (ประมาณ 10 กว่ากลุ่ม) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมามากมาย แต่ในที่สุดก็ไม่ประกาศใช้จึงจบลงแค่นี้ คนที่ไปร่วมทำต่างรู้สึกเสียดาย เสียงบประมาณไปมาก ผมเองก็ถูกเชิญเป็นวิทยากรกลุ่มในการปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระทุกครั้งที่มีการประชุมด้วย เลยเก็บเอาผลการประชุมกลุ่มครั้งสุดท้ายมาฝากกันครับ

ชฎารัตน์
IP: xxx.26.211.30
เขียนเมื่อ 

แล้วสมรรถนะครูปฐมวัยและข้าราชการครูในระดับการศึกาขั้นพื้นฐานนี้ ณ ตอนนี้ได้ใช้สมรรถนะอันเดียวกันรึป่าวค่ะ

ถ้ามีข้อแตกต่างกัน จะแตกต่างกันตรงไหนอะค่ะ

หมายเลขบันทึก

77323

เขียน

09 Feb 2007 @ 07:13
()

แก้ไข

23 Jun 2012 @ 20:24
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก