สมรรถนะเฉพาะและตัวบ่งชี้ของครูปฐมวัย

  ติดต่อ

          วันนี้ขอนำเสนอสมรรถนะเฉพาะและตัวบ่งชี้ของครูปฐมวัย ซึ่งวิเคราะห์โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งมหาวิทยาลัยและชาวโรงเรียนครับ
สมรรถนะที่  1      การจัดการเรียนรู้                               
        
การจัดการเรียนรู้
หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน โดยองค์รวม ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ - จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร สามารถวิเคราะห์ และประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงเป็นรายบุคคล และประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ตัวบ่งชี้     
  
1. ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย     
  
2.ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
     
  
3.ความสามารถในการจัดประสบการณ์บูรณาการผ่านการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวม
     
  
4.ความสามารถในการจัดมุมประสบการณ์เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
     
  
5.ความสามารถในการเลือกใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับ
วิถีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย     
   6.ความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน เป็นรายบุคคล
     
  
7.ความสามารถในการให้ความรู้ผู้ปกครองและให้ผู้ปกครอง รวมทั้งชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย    
   
8.ความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
สมรรถนะที่  2    จิตสำนึกของความเป็นครูปฐมวัย                               
    
จิตสำนึกของความเป็นครูปฐมวัย หมายถึง ความสามารถในการเอาใจใส่ ดูแล อบรม และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เป็นแบบอย่างที่ดี มีความรัก ความเข้าใจ ไวต่อความรู้สึก และความต้องการของเด็ก รวมทั้งยอมรับ และให้ความเอื้ออาทรอย่างสม่ำเสมอต่อเด็กทุกคน

ตัวบ่งชี้                   
   1.พฤติกรรมการดูแลเด็ก
      2.การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กและผู้เกี่ยวข้อง    
     
3. การใช้คำพูดเชิงบวกกับเด็ก
    
    
4.การตอบสนองความต้องการของเด็กอย่างเหมาะสม
    
   
5.ความเอาใจใส่และดูแลเด็กอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
    
   
6.การวิเคราะห์พฤติกรรมเด็ก
    
  
7.การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและผู้ปกครอง
      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

หมายเลขบันทึก: 77323, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 20:24:52+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา#การประเมินเลื่อนวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (5)

am
IP: xxx.174.7.100
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ

พิสิษฐ์กุล กำลังศิลป์
IP: xxx.128.48.161
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลที่ดีมากค่ะ

chadarat
IP: xxx.26.209.137
เขียนเมื่อ 

มีหนังสือหรืองานวิจัยที่เกี่ยวกับสมรรถนะเฉพาะและตัวบ่งชี้ของครูปฐมวัย ไหมอะค่ะ

เพราะตอนนี้กำลังจะทำวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะของครูปฐมวัย อะค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ

.......ถ้ามีข้อมูล รบกวนส่งเข้าที่เมลล์ให้ด้วยนะค่ะ จะเป็นพระคุณอย่างสูง ขอขอบุคณล่วงหน้านะค่ะ

คงไม่มีหรอกครับ เพราะสมรรถนะเฉพาะฯนี้ ก.ค.ศ.ทำกันเป็นล่ำเป็นสันอย่างจริงจังหลายรอบ (ประมาณ 10 กว่ากลุ่ม) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมามากมาย แต่ในที่สุดก็ไม่ประกาศใช้จึงจบลงแค่นี้ คนที่ไปร่วมทำต่างรู้สึกเสียดาย เสียงบประมาณไปมาก ผมเองก็ถูกเชิญเป็นวิทยากรกลุ่มในการปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระทุกครั้งที่มีการประชุมด้วย เลยเก็บเอาผลการประชุมกลุ่มครั้งสุดท้ายมาฝากกันครับ

ชฎารัตน์
IP: xxx.26.211.30
เขียนเมื่อ 

แล้วสมรรถนะครูปฐมวัยและข้าราชการครูในระดับการศึกาขั้นพื้นฐานนี้ ณ ตอนนี้ได้ใช้สมรรถนะอันเดียวกันรึป่าวค่ะ

ถ้ามีข้อแตกต่างกัน จะแตกต่างกันตรงไหนอะค่ะ