สรัญญา 13

จัดบอร์ด

สวัสดีค่ะ...วันนี้มาถึงโรงเรียน 07.50 น.มาถึงสายได้นิดหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้งดการเรียนการสอน 1 วันค่ะเนื่องจากทางโรงเรียนได้จัดให้เป็นสนามสอบของการสอบธรรมศึกษาวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2548 พรุ่งนี้ก็ทำการเรียนการสอนตามปกติค่ะ

แต่ว่าวันนี้ก็จะต้องจัดบอร์ด ให้กับอ.พรรณพิมล สอนประจำวิชาภาษาต่างประเทศจัดทำเพื่อไปนำเสนอโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และครูผู้สอนภาษาอังกฏษเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในท้องถิ่นในการนำเสนองานครั้งนี้อ.พรรณพิมลเป็นตัวแทนของโรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำบอร์ดไว้เพื่อโชว์ผลงาน การจัดบอร์ดครั้งนี้หนูกับเพื่อนที่ม.ราม ฯ 3 คนช่วยกันทำและอ.พรรณพิมลก็ได้ให้ความไว้วางใจในการจัดทำคืออ. พรรณพิมลให้พวกเราช่วยกันออกไอเดียในการจัดทำได้เต็มที่เลยโดยเริ่มจากไปขอวัสดุอุปกรณ์ที่ห้องอาจารย์ มีดังนี้

ขั้นเตรียมวัสดุอุปกรณ์

1.กระดาษโปสเตอร์สีอ่อน สีเหลือง เขียว นำเงิน ส้ม อย่างละ 2แผ่น

2.แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีส้ม ขนาด 1X1.30 ม. จำนวน 3  แผ่น

3.กระดาษกาวสองหน้า 2 ม้วน

4.เทปกาวสีติดขอบ สี แดง น้ำเงิน

5.กาวลาเทกซ์ 1 กระปุก

6.กรรไกร  กรรไกรซิกแซก ดินสอ คัตเตอร์ ไม้บรรทัด ยางลบ ดินสอ

ขั้นตอนการทำ

1.ทำดอกไม้เริ่มจากนำกระดาษสี(น้ำเงิน-เหลือง)มาตัดให้เป็นดอกไม้โดยใช้ดินสอวาดลงที่กระดาษสีให้เป็นรูปคล้ายกับกลีบใบไม้ขนาด 2 ซม.ทำแบบไว้ 1 อัน แล้ววาดตามแบบเสร็จแล้วตัดเก็บไว้หลาย ๆ ชิ้น

2.นำกลีบใบไม้ที่ตัดเสร็จแล้วมาทากาวที่ปลายกลีบที่เป็นหัวตัดนำมาติดกันแล้วจัดให้ได้คล้ายรูปดาวกระจายแล้วทำหลาย ๆ อันหลากสีแล้วนำมาซ้อนกันเป็นดอกไม้เดียวกัน

3.นำกระดาษโปสเตอร์อ่อนสีส้มมาตัดให้เป็นวงกลมเป็นเกสรมีขนาดเท่ากับ เหรียญ 50 สตางค์นำมาติดตรงกลางของดอกไม้

4.ทำใบไม้เริ่มจากนำกระดาษสีเขียวมาตัดเป็นรูปใบไม้หลาย ๆใบเพื่อตกแต่งดอกไม้

5.เนื่องจากข้อมูลที่นำกลับไปทำที่บ้านมีแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นต้องมาทำเพิ่มที่รร.ใหม่เสียเวลามากกว่าเดิมอีกเพราะว่าข้อมูลบางอย่างอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องใช้เวลาหานานทั้งนี้อ.พรรณพิมลจำไม่ได้ว่าอยู่ไฟล์ไหนจำเป็นจึงจะต้องหาเกือบทุกไฟล์งานพอหาข้อมูลจนครบก็ปริ้นส์ที่เครื่องปริ้นส์ EPSON

6.นำกระดาษที่ปริ้นส์แล้วมาตัดขอบด้วยกระดาษซิกแซกตัดขอบกระดาษ

7.นำข้อมูลที่ได้มาติดลงที่แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีส้มและจัดวางให้เหมาะสม และนำดอกไม้มาติดทั้ง 2 ด้านล่างนำใบไม้มาเสียบข้าง ๆดอกไม้

และแล้วเวลาก็ผ่านไปถึง 16.00น.ก็ทำเสร็จไปหนึ่งบอร์ดเหตุผลที่เสร็จช้าคือข้อมูลที่ได้ได้ไม่ครบและอ.พรรณพิมลก็ติดคุมสอบทำให้เสร็จช้า..............พรุ่งนี้มาทำต่ออีก 2 บอร์ดให้เสร็จค่ะ

ประสบการณ์ที่ได้วันนี้

ในการทำบอร์ดครั้งนี้มีอุปสรรคอยู่บ้างคือในเรื่องของข้อมูลงานไม่ครบและจะต้องมาทำ ณ ตอนนั้นเลยอาจจะทำให้เสียเวลาทำให้เสร็จช้าได้จนทำให้ไม่ได้ทำงานอย่างอื่นเลยเป็นงานที่สบาย ๆ อีก 1 วันที่ยาวนานที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสรัญญาความเห็น (0)