แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอนที่ 1

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพเท้าในผู้ป่วยเบาหวานกับทีมโรงพยาบาลเทพธารินทร์

บันทึกขุมกิจกรรม ความรู้สึก และองค์ความรู้ ที่ได้จากเพื่อนช่วยเพื่อน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอนที่ 1 
 นับแต่เดือน ตุลาคม 2548 นพ.นิพัธ  กิตติมานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว ได้บอกกับทีมงานว่า พวกเราจะได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานในโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง คือ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ พบว่าทีมงานทุกคนอยากร่วมทีมมาด้วย เพราะออกมาสัมผัส และเห็นรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีชื่อเสียง แต่ด้วยข้อจำกัด เราจึงคัดเลือกทีมงานที่จะได้ไปดูงานจริง ๆ ไม่เกิน 10 ท่าน ทั้งนี้ นายแพทย์นิพัธ  กิตติมานนท์ หัวหน้าทีมงานของเรา ได้ร่วมประชุมทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ  ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง โดยเป็นการพิจารณาผู้ร่วมทีม (ที่จำเป็นต้องคัดออกไปก่อน ทั้ง ๆ ที่อยากให้ได้ไปทุกคน) การเตรียมการนำเสนอ ตลอดจนรูปแบบการศึกษาดูงานแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ที่พวกเราไม่ค่อยคุ้นเคยนัก


         วันที่  5 พ.ย 48 ทีมงานได้รับโทรศัพท์จากคุณหมอ ที่โรงพยาบาลอำเภอแห่งหนึ่ง โทรมาด้วยน้ำเสียงกระตือรือล้น  บอกว่าอยากจะขอร่วมทีมมาด้วย  เมื่อคณะขอเราทราบ พี่ๆบางคนเริ่มมีอาการงอแงกลัวถูกตัดชื่อออก แต่สุดท้ายทุกคนได้มาครบถ้วน 


          เวลา 05.00 น. ของวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งเป็นวันนัดหมาย ทีมโรงพยาบาลพุทธชินราช โดยมี นพ.นิพัธ  กิตติมานนท์ พร้อมกับทีมรวม 10 ท่าน ได้เดินทางออกจากพิษณุโลก ระหว่างเดินทางสมาชิกส่วนใหญ่ไม่หลับทั้งที่ตื่นเช้ามาตั้งแต่ ตี 3.30 น. สีหน้าทุกคนแจ่มใส ส่งเสียงพูดคุยอย่างสนุกสนาน มาตลอดการเดินทาง ว่าเราโชคดีที่ได้มีโอกาสมาในครั้งนี้ บางคนก็ยังกังวลเล็กๆว่าเราจะเป็นผู้ให้ในสิ่งดีๆที่เรามีได้อย่างไร บางก็ว่าเรามีสิ่งดีๆในงานที่เราทำจริงหรือ  แล้วเราก็มาถึงโรงพยาบาลเทพธารินทร์ เวลา 11.00 น.พวกเราได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นกันเอง จาก ดร.วัลลา (คุณอำนวย) และทีมของโรงพยาบาลเทพธารินทร์


           หลังจากการต้อนรับที่อบอุ่นแล้ว ยังได้มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างผู้ใฝ่รู้และผู้แบ่งปัน โดยมีกิจกรรมการแนะนำตัวและงานที่รับผิดชอบต่อผู้เป็นโรคเบาหวาน และความคาดหวังในกิจกรรม “เพื่อนช่วยเพื่อน” ในครั้งนี้


     ทีมโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (ทีมผู้ใฝ่รู้)
1.  นพ.นิพัธ  กิตติมานนท์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
2.  พญ.สาวิตรี  ตันเจริญ   นายแพทย์ 5  กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
3.  ภญ.สมจิตร  คุ้มจุ้ย   เภสัชกร 6  กลุ่มงานเภสัชกรรม
4.  คุณรัชดา  พิพัฒน์ศาสตร์  พยาบาลวิชาชีพ 7  รับผิดชอบงานบริการคลินิกเบาหวาน
     และงานควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน อ.เมือง จ. พิษณุโลก
5.  คุณอนงค์  เพ็ชรดอนทอง  พยาบาลวิชาชีพ 7 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดเขื่อนขันธ์
6.  คุณสินีนาฏ  วิจิตรพงษา  พยาบาลวิชาชีพ 7 ศูนย์สุขภาพชุมชนสมอแข
7.  คุณมณีวรรณ  ไวกสิกรณ์  พยาบาลวิชาชีพ 7 กลุ่มงานสุขศึกษา
8.  คุณอุทุมพร  มาลัยทอง  พยาบาลวิชาชีพ 7 หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรม
9.  คุณฐาปกรณ์  จันทโณ  นักกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู


     ทีมโรงพยาบาลเทพธารินทร์ (ทีมผู้แบ่งปัน)
1.  ดร.วัลลา ตันตโยธิน  ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย
2.  พญ.สิริเนตร  กฤติยาวงค์  อายุรแพทย์
3.  นพ.ทวีศักดิ์  ศรีคำมูล   ศัลยแพทย์
4.  คุณกิ่งเพชร  ประกอบกิจเจริญ  พยาบาลวิชาชีพ ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
5.  คุณชนิกา  สุระสิงห์ชัยเดช  พยาบาลวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญประจำฝ่ายบริการศึกษาและวิจัย
6.  คุณยอดขวัญ  เศวตรักษา  นักกายภาพบำบัด
7.  คุณสุภาพรรณ  สันติภาสวิดัน  ผู้ประสานงาน


      หลังจากแนะนำตัว และทำความคุ้นเคยกันแล้ว ทางโรงพยาบาลพุทธชินราช ได้เล่ากิจกรรมที่ทำ โดยนพ.นิพัธ  กิตติมานนท์ และคุณรัชดา  พิพัฒน์ศาสตร์ เล่าให้ฟังก่อน หลังจากนั้น ก็มีการซักถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติม จากทีมงานทั้ง 2 โรงพยาบาล ซึ่งบรรยากาศ เป็นไปในแบบกันเอง
      พวกเราได้รับประทานอาหารกลางวันในห้องประชุมต่อ ที่น่าประทับใจ คือที่ผ่านมาเรามักได้ยินเสียงรำพึง รำพัน จากคนไข้เบาหวานบอกว่า ต้องอด ทานไม่อิ่ม แต่วันนี้ความจริงปรากฏว่าอาหารที่อยู่ตรงหน้าเป็นเมนูสำหรับผู้ป่วยเบาหวานคือ ข้าวหมูเกาหลี มีพลังงาน 510 แคลอรี่ เป็นอาหารที่มีสีสันน่ารับประทาน และมีรสชาติอร่อย ทำให้พวกเราอิ่มเลยทีเดียว
      หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน พวกเราได้รับความรู้เป็นอย่างดี จาก พญ.สิริเนตร  กฤติยาวงค์ อายุรแพทย์ ได้พูดถึงการดูแลรักษาแผลที่เท่าของผู้ป่วยเป็นเบาหวานอย่างละเอียด รูปแบบการดูแลสามารถซักถามและขอคำอธิบาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ตลอดเวลา ในช่วงนี้ นพ.ทวีศักดิ์  ศรีคำมูลศัลยแพทย์ ท่านให้ความรู้เรื่องการผ่าตัด การดูแลแผล เป็นอย่างดี อีกเช่นกัน ในช่วงนี้เรามี  ดร.นิโรบล  กนกสุนทรรัตน จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลแผลมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอีกด้วย มีคุณกิ่งเพชร ประกอบกิจเจริญ ได้พูดคุยเรื่องการประเมินสุขภาพเท้า
      เวลา 16.00 น. เราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ได้กล่าวต้อนรับ และให้กำลังใจ และยังพูดคุยด้านการเป็นเครือข่ายพันธมิตรสุขภาพ, การป้องกันโรค และบทบาทของเทคโนโลยีกับเครือข่ายสุขภาพ           
      หลังจากนั้นมาเป็นการพูดคุยกันต่อ โดยคุณชนิกา  สุระสิงห์ชัยเดช  รูปแบบกิจกรรมทำให้ผู้ฟังเกิดการตระหนักในการดูแลตนเอง คุณยอดขวัญ  เศวตรักษา  นักกายภาพบำบัด


  กิจกรรม AAR ของทั้ง 2 ทีม ในวันนั้น ทุกคนจะต้องแสดงความคิดเห็นในข้อเด่น
- คาดหวังอะไรบ้าง ก่อนกิจกรรม
- ส่วนใดที่บรรลุ หรือเกินความคาดหวัง
- ส่วนใดที่ไม่บรรลุ
- ในโอกาสหน้า หากทำเช่นนี้อีก ควรปรับปรุงสิ่งใด


   สรุป AAR ของผู้แบ่งปันพบว่า
- อยากเห็นภาพ PCU
- อยากรู้ว่าระบบการทำงานของโรงพยาบาลพุทธชินราช เป็นอย่างไร ทำอะไรบ้าง
- ได้เห็นการทำงานของโรงพยาบาลพุทธชินราช ที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง การดีไซด์วิถีชีวิตตนเอง มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ อยู่ได้
- เห็นโรงพยาบาลพุทธชินราช มีทีมทำงานมาก มีระบบการทำงาน การคัดกรองได้ดี มีการตรวจค้นหาภาวะแทรกซ้อนได้ครอบคลุม มีระบบเชื่อมโยง Intranet
- อยากให้ทีมพูดกันเยอะ ๆ กว่านี้


  สรุป AAR ของผู้ใฝ่รู้
- อยากได้เรียนรู้แนวคิด, แลกเปลี่ยนประสบการณ์, อยากนำไปประยุกต์
- อยากได้รูปแบบการดูงาน PA, AAR
- อยากได้เทคนิคการดูแลแผล, อยากฝึกตรวจเท้า
- อยากได้รูปแบบ, การป้องกัน, อยากดูของจริง
- อยากดูระบบงาน
- ชอบบรรยากาศการเรียนรู้แบบนี้ เหมือนเพื่อน


     กิจกรรมเรียนรู้ ทำให้เรารู้สึกอยากแลกเปลี่ยน เพลิดเพลิน จนลืมเวลา ทีมงาน ร.พ พุทธชินราช  ไม่มีใครอยากรู้เวลา ลืมความเหนื่อย ลืมความง่วง  และแอบรู้สึกดีใจที่อาจารย์วัลลาปล่อยเวลาให้พวกเราได้พูดคุยกันอย่างเต็มที่ จนถึงเวลา 18.00 น. โดยไม่รู้ตัว  พรุ่งนี้ดิฉันจะมาเล่าบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่สอง หลังจากที่เริ่มมีความคุ้นเคยกันมากขึ้น
 


 


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เบาหวานพุทธชินราชความเห็น (3)

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
ดีใจที่ทีมเวชศาสตร์ครอบครัวเปิดบล็อกของตนเองแล้ว ขอเชิญสมัครเข้าชุมชนบล็อก Communities of Diabetes Care โดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ไปที่ชุมชนและสมัครเข้าชุมชนค่ะ
เอนก ทนงหาญ
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

เยี่ยมบล็อกครับ

เป็นกำลังใจให้ทีมพุทธชินราชครับ

วราภรณ์ ดอนศรีโคตร
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ร.พ.พุทธชินราช มีกิจกรรมสำหรับผู้เป็นเบาหวานที่หลากหลายดีนะคะ

ซึ่งทำให้ผู้เป็นเบาหวานเกิดการเรียนรู้..^^ น.ศ.ฝึกงาน