ความเห็น 751874

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอนที่ 1

วราภรณ์ ดอนศรีโคตร
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ร.พ.พุทธชินราช มีกิจกรรมสำหรับผู้เป็นเบาหวานที่หลากหลายดีนะคะ

ซึ่งทำให้ผู้เป็นเบาหวานเกิดการเรียนรู้..^^ น.ศ.ฝึกงาน