ความเห็น 5329

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอนที่ 1

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
ดีใจที่ทีมเวชศาสตร์ครอบครัวเปิดบล็อกของตนเองแล้ว ขอเชิญสมัครเข้าชุมชนบล็อก Communities of Diabetes Care โดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ไปที่ชุมชนและสมัครเข้าชุมชนค่ะ