แหล่งเรียนรู้

Add_educations
พืชสวนโลก

Pict0059

คณะครูโรงเรียนบ้านด่านทองหลาง  ตัวแทนชุมชน  ในตบลโตนด  อำเภอโนนสูง  นครราชสีมา  พร้อมโรงเรียนในเครือข่ายแหล่งเรียนรู้  คือ  โรงเรียนดอนหวาย  โรงเรียนบ้านใหม่  โรงเรียนโนนมะกอก  โรงเรียนดอนม่วง  โรงเรียนด่านเกวียน  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา  และโรงเรียนชุมชนวัดรวง  จำนวน 45 คนโดยการนำขบวนของท่าน ผอ. วินิจ  ชัชวาลุรัตน์  เจ้าของโครงการพัฒนาบุคลากรครูสู่มืออาชีพ  ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในงานราชพฤกษ์ 2549 มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ  เมื่อ 29  พ.ย.49  ถึง  2 ธันวาคม 49 โดยดอกบัวร์ทัวร์ จากการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของคณะครู  และตัวแทนชุมชน  พบว่า  มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการได้รับความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และนำมาบูรณาการใช้จัดการเรียนการสอน  มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 93.75  รองลงมาคือ การให้ความรู้ก่อนการศึกษาแหล่งเรียนรู้  และการติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง  คิดเป็นร้อยละ 90.50  และ 90.25  ตามลำดับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง...สู่...พืชสวนโลก

คำสำคัญ (Tags)#แหล่งเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 76933, เขียน: 07 Feb 2007 @ 15:08 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 22:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)