สพท.นม.1 ได้จัดอบรม Blog ให้กับข้าราชการครู ในสังกัด สพท.นม. 1