4 ภาพนี้ได้จากการปั้นกระดาษคะ ก็นำเศษกระดาษที่เราไม่ใช้แล้วมาแช่น้ำให้เปื่อยปั้นรวมกับกาว(รายละเอียดอยู่ในบันทึกศิลปะจากการปั้นกระดาษคะ) เราก็นำมาแต่งห้องได้ โดยช่วยหลวงประหยัด แล้วตัวเราเองยังสนุกที่ได้ทำกันทั้งครอบครัวด้วยคะ

  

2 ภาพนี้เรานำสายโทรศัพท์ สายLANคอมพิวเตอร์ สายอะไรต่อมิอะไรที่เราไม่ใช้แล้ว แต่ต้องมีในหน่วยงาน  มารวมกันแล้วหยิบดอกไม้มาติดต่อนิดๆหน่อยๆคะ

   ก็สร้างความภาคภูมิใจให้เราให้ได้รับรางวัล"หน่วยงานต้นแบบในการพัฒนา5ส. ของศูนย์อนามัยที่ 8 อย่างต่อเนื่องประจำปี 2549" ก็อดโม้ไม่ได้นะคะ แล้วอีกอย่างขอกระซิบว่าเราได้สตางค์เป็นขวัญถุงด้วยคะ