มสธ กับ KM

มสธ กับ KM

         สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  มสธ.   มีจดหมายมาถึง สคส. แจ้งว่าได้ดำเนินการเรื่อง KM ตามมิติที่ 4 ของการประเมินการปฏิบัติราชการของ กพร. ในส่วนของเรื่อง KM พบว่าบทความจากเว็บไซต์ของ สคส. มีประโยชน์มาก   จึงขออนุญาตนำข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สคส. ไปเผยแพร่ต่อ   พร้อมทั้งขอเชื่อมโยง (link) กับเว็บไซต์ของ สคส.

         สคส. ยินดีอนุญาตทั้งสองเรื่อง   เพราะเราก็อยากให้สังคมไทยได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติ KM กันถ้วนหน้าครับ

วิจารณ์  พานิช
 19 พ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (2)

morning_glory
IP: xxx.144.160.243
เขียนเมื่อ 

อยากให้ มสธ. มีการใช้บล็อก เสริมการศึกษาทางไกลแบบที่
ทำอยู่ในปัจจุบันด้วย  บล็อกเป็นเครื่องมือถ่ายทอดความรู้
(อย่างมีชีวิตชีวา) จาก "ผู้รู้" ทั้งหลายได้ดี   ผมเชื่อว่า มสธ.
มีผู้รู้ดังกล่าวอยู่มาก หรือสามารถประสานให้ผู้รู้ทั้งหลายมา
ถ่ายทอดความรู้ ผ่านบล็อกได้ไม่ยาก

ประโยชน์ก็จะตกอยู่กับนักศึกษาจำนวนมาก ของ มสธ. เอง 

วิจารณ์
IP: xxx.57.160.159
เขียนเมื่อ 

นี่เป็นประเด็นที่เครือข่าย UKM น่าจะเอาไปพิจารณา    และร่วมกันส่งเสริม    ใช้เป็นเครื่องมือของการศึกษาทางไกล

วิจารณ์