มสธ กับ KM

         สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  มสธ.   มีจดหมายมาถึง สคส. แจ้งว่าได้ดำเนินการเรื่อง KM ตามมิติที่ 4 ของการประเมินการปฏิบัติราชการของ กพร. ในส่วนของเรื่อง KM พบว่าบทความจากเว็บไซต์ของ สคส. มีประโยชน์มาก   จึงขออนุญาตนำข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สคส. ไปเผยแพร่ต่อ   พร้อมทั้งขอเชื่อมโยง (link) กับเว็บไซต์ของ สคส.

         สคส. ยินดีอนุญาตทั้งสองเรื่อง   เพราะเราก็อยากให้สังคมไทยได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติ KM กันถ้วนหน้าครับ

วิจารณ์  พานิช
 19 พ.ย.48