ความเห็น 5611

มสธ กับ KM

morning_glory
IP: xxx.144.160.243
เขียนเมื่อ 

อยากให้ มสธ. มีการใช้บล็อก เสริมการศึกษาทางไกลแบบที่
ทำอยู่ในปัจจุบันด้วย  บล็อกเป็นเครื่องมือถ่ายทอดความรู้
(อย่างมีชีวิตชีวา) จาก "ผู้รู้" ทั้งหลายได้ดี   ผมเชื่อว่า มสธ.
มีผู้รู้ดังกล่าวอยู่มาก หรือสามารถประสานให้ผู้รู้ทั้งหลายมา
ถ่ายทอดความรู้ ผ่านบล็อกได้ไม่ยาก

ประโยชน์ก็จะตกอยู่กับนักศึกษาจำนวนมาก ของ มสธ. เอง