เมื่อวันที่ 30  มกราคม 2550  เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนวัดศิวารามเป็นอย่างยิ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมาซึ่งทีมฟุตซอลอายุ 15 ปี ของโรงเรียนได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศ แม้ว่าผลการแข่งขันจะทำให้ทีมได้รองชนะเลิศแต่มันก็เป็นความภาคภูมิใจของทั้งครูและโรงเรียนที่ได้ทุมเทการสั่งสอนอบรมและผนวกกับความพยายามความตั้งใจที่จะทำให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพที่แฝงอยู่ในตัวเองออกมาเพื่อให้ปรากฎแก่สายตาผู้คนทั้งหลายว่าโรงเรียนวัดศิวารามก็มีดีมาอวดเหมือนกันซึ่งถ้าเราตั้งใจที่จะทำอะไรแล้วไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากแค่ไหนถ้าใจไม่ท้อและมีความพยายามตั้งใจม่งมั่นก็จะฝ่าฟันอุปสรรคไปถึงยังจุดหมายได้ไม่ยากเย็นดังสุภาษิตจีนที่ว่า"ไม่มีใครได้ทุกอย่างดั่งใจหวังและไม่มีใครพลาดหวังทุกครั้งไป"