ท่านใดชอบทะเลหมอกเหมือนกับผมบ้าง?

ท่านชอบคิดอะไรเวลามองทะเลหมอก?

ท่านคิดว่าทะเลหมอกที่ใดสวยที่สุด?

บันทึกนี้ผมนำทะเลหมอกมาให้ทายว่าเป็นที่ไหนบ้าง?

 

รูปที่ 1

รูปที่ 2

 

 รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปนี้สำหรับคนชอบกล้วยไม้คับ