เตรียมให้ข้อมูล การพัฒนาหลักสูตรผู้ดูแลเด็ก

ฟันผุ เด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก
วันพรุ่งนี้ จะต้องไปทำหน้าที่วิพากย์ หรือ ให้คะแนะนำ เกี่ยวกับเรื่อง ทันตสาธารณสุขในศูนย์เด็กเล็ก ที่จังหวัดนครราชสีมา ที่กำลังจัดทำการพัฒนาหลักสูตร ผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กวัยก่อนเรียน ซึ่งเป็นงานวิจัยของ ศูนย์ควบคุมโรคเขต 5 และจังหวัดนครราชสีมา ผมมีแนวความคิดเกี่ยวกับการลอฟันผุในศูนย์เด็กเล็กด้งแผนภูมิข้างล่าง 6.00 -8.30 / 8.30-15.30 /15.30-18.00 น. เสี่ยงน้อย / เสี่ยงน้อยที่สุด / เสี่ยงสูง ต่อการเดโรคฟันผุ ในหนึ่งวันเด็กเล็กจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ 2 ช่วงใหญ่ ๆ คือ ก่อนไปโรงเรียนตอนเช้า ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้าโรงเรียน (6.00- 8.30 น) และตอนเลิกเรียนจนถึงกลับบ้าน (15.30-18.00) ซึ่งเป็นระยะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค เนื่องจากระยะเวลานี้เป็นช่วง ที่มีโอกาสในการสัมผัสกับน้ำตาลสูงมาก ส่วนระยะเวลาที่อยู่ในโรคเรียนนั้น มีโอกาสสัมผัสกับน้ำตาลน้อยมาก อย่างไรก็ตามการที่จะลดการเกิดโรคฟันผุในเด็กเล็กนั้น จะต้องมีกิจกรรมช่วยในการลดการเกิดโรค ทั้งนี้ต้องเน้นที่ครูพี้เลี้ยงเด็ก จัดอบรมและมีกิจกรรมดังนั้น 1.การเกิดโรคฟันผุ (น้ำตาล + แบคทีเรีย = กรด) ประมาณ 20 นาที 2. กิจกรรมการแปรงฟันหลังทานอาหาร 3. กิจกรรม การจัดตั้งธนาคารขนม ลดการทานขนมหวานช่วงกลางวัน 4. การให้ความรู้ผู้ปกครอง (ค่าใช้จ่ายในการรักษา) การแปลงฟันหลังอาหารกลางวันวัน เป็นกรแปรงวันหลังทานอาหารกลางวันจริง ๆ เพราะจากประสบการผู้ผมเองพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ให้แปรงฟันก่อนการทานอาหารกลางวัน ธนาคารขนม เป็นหัวใจของการดำเนินงานในศูนย์เด็กเล็ก การจัดตั้งธนาคารขนมก็คือการรับฝากขนมที่เด็กนำติดตัวมาโรงเรียนเพื่อไม่ให้ทานขนมระหว่างที่อยู่ในโรงเรียน ซึ่งจะช่วยลดการสัมผัสน้ำตาลของฟัน กิจกรรมธนาคารขนมยังรวมถึงการรับฝาก เงิน ที่ผู้ปกครองให้มาโรงเรียนด้วย เพื่อป้องกันการซื้อขนมระหว่างอยู่ในโรงเรียน กิจกรรม "ธนาคารขนม" ต้องขอความร่วมมือจาก ครูพี้เลี้ยงอย่างสูงมาก ๆ การให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก เพื่อป้องกันโรคฟันผุนั้น ในภาคอีสาน การให้ความรู้ด้านนี้จะต้องพูดถึงผลกระทบทางด้านเศรฐกิจ มากกว่าผลกระทบที่จะเกิดกับเด็ก ต้องเน้นถึงเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไป เช่น ถอนฟัน 1 ซี่ ต้องเสียเงิน 200-300 บาท หรือ อุดฟันที่ผุซี่ละ 300-500 บาท ถ้าท่านสนใจในเรื่องนี้สามารถติดต่อกับผู้เขียนได้ เพื่อที่จะได้พูดคุยในรายละเอียดการดำเนินงาน พรุ่งนี้ผมก็ได้แต่หวังว่าจะสามารถนำเสนอแนวคิดนี้ ให้กับกลุ่มผู้วิจัยได้นำไปใช้ได้บ้าง JS Danupas 1/02/2007

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน J.S.Danupas

คำสำคัญ (Tags)#ฟันผุ#และศูนย์เด็กเล็ก

หมายเลขบันทึก: 75758, เขียน: 01 Feb 2007 @ 14:40 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 23:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ดีใจที่พบหมอเต้ที่ G2K นะคะ ... ทำเรื่องเด็กเล็ก แล้วอย่าลืมเตรียมเรื่อง ผู้สูงอายุ ให้ด้วยนะคะ แล้วเจอกันวันก่อนวันวาเลนไทม์ค่ะ