ช่วงวันที่ 30 ม.ค. 2550 พักเที่ยงแล้วผมมีนัดกับนายโรงโนราและได้พบท่านแรกคือมโนราห์เยื่อง  เรือนแก้ว  อายุ 72 ปี  ท่านอยู่บ้านเลขที่  261 / 1  หมู่ 10  ต. น้ำน้อย  อ. หาดใหญ่  ท่านได้เล่าวิถีชีวิตจากเด็กน้อย ๆจนมาถึงปัจจุบันล้วนตื่นเต้นเร้าใจ  สมัยก่อนเดินไปแสดงมโนราห์ทั่วภาคใต้เลยครับ 

  ต่อมาได้พบทายาทของมโนราห์เติม ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตคือ ลูกสาวท่านชื่อ มโนราห์วราภรณ์  นุ่นแก้ว ขณะนี้ลาออกจากราชการอยู่ในวัย 50ปีต้น ๆ เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของบิดา 

 การคุยกันล้วนมุ่งเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นเน้นด้านมโนราห์   ปัจจุบัน  มโนราห์วราภรณ์ หรือ แต๋ว  อยู่บ้านเลขที่  38  หมู่  4  ต . คูเต่า  อ. หาดใหญ่ 

 และเมื่อเลิกงาน  ช่วงเวลา  17 .  15 น.  -  ไปแล้วผมได้พบกับมโนราห์ละมัย  ศรีรักษา  อายุ  52 ปี  บ้านเลขที่  45/12   ต. คอหงส์  อ. หาดใหญ่  เป็นโนราหญิงที่ดังอีกท่านหนึ่งโดยได้พูดคุยวิถีชีวิตจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเช่นกัน 

 ช่วงเวลา  13. 30 น.ถึงเย็นเมื่อ วันที่ 31 ม.ค. 2550 ผมร่วมประชุมสายงานของบัณฑิตวิทาลัย ม . ทักษิณครับผม...กระชิบว่า บางช่วงง่วงนอน ฮา ๆ เอิก ๆ