จากบันทึกนี้ ของท่านอาจารย์วิจารณ์ พานิช ขณะนี้ทาง ม.อ.ตอบรับการจัดงานนี้แล้ว  รวมเป็นหนึ่งในงานครบรอบ 40 ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จะครบรอบ 40 ปี ในวันที่ 13 มีนาคม นี้ กำหนดวัน(คร่าว ๆ) เป็นวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2550  จัดที่ อ.หาดใหญ่ สงขลาค่ะ  ในโอกาสครบรอบ 2 ปี gotoknow.org
ในงาน  จะมีประเด็นคร่าวๆ เหล่านี้ค่ะ เป็นกึ่ง กึ่งของการประชุมวิชาการ ค่ะ

      "Blog กับการสร้างเครือข่ายทางสังคม"
      "Blog เพื่อการเรียนการสอน"
      "Blog กับการพัฒนาองค์กร"
      "จริยธรรม จรรยาบรรณการใช้ blog "
      "News Media in the New Media"

กลุ่มเป้าหมายจะเป็นกลุ่ม Blogger ทั้งใน gotoknow และกลุ่มผู้เขียนblog ที่อื่นด้วย...รวมถึงกลุ่มผู้สนใจ....เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้ให้แพร่หลายมากขึ้น
กระซิบดังๆ นะคะ.....คนที่เปิด blog ใน gotoknow.0rg จะก่อนจัดครบ 3 เดือน(ก่อน 29 กุมภาพันธ์ 2550) จะมีลดค่าลงทะเบียนให้ด้วยค่ะ  ...รายละเอียดจะนำเล่าต่อๆไป นะคะ......จากวันนี้ไปทาง ม.อ.ก็จะมองหา host รับผิดชอบแต่ละ theme ต่อไป ....ดิฉั้นมาเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้โดยการร่วมแสดงความคิดเห็น...ร่วมเสนอรูปแบบงานที่ท่านอยากให้เป็น....รวมไปถึงสมัครเข้าร่วมงานนี้ด้วยนะคะ....