สรัญญา 11ภาค2

โครงการ อย.น้อย

สวัสดีค่ะ...วันนี้มาถึงโรงเรียนเวลา07.15 น.มาถึงก็ตรงมาหาครูจ้ำที่ห้องโสต ฯ เวลา07.45 น.ลงไปเข้าแถวกับนักเรียนจากนั้นก็ขึ้นมาปฏิบัติงานที่ห้องโสตฯ โดยเริ่มจากเปลี่ยนวันที่ที่ตารางการใช้ห้องโสตฯที่ติดตั้งอยู่ในห้องโสตจะต้องทำการเปลี่ยนวันที่ทุกวันส่วน ที่คงที่คือลำดับวัน วันจันทร์-ศุกร์และรายละเอียดการใช้ห้องแต่ละคาบเรียนจะเปลี่ยนทุก ๆ สัปดาห์แล้วแต่อาจาร์ยท่านใดจะทำการจองและเช็คแฟ้มตารางการขอใช้ห้องโสต ฯ พบว่าวันนี้ไม่มีการขอใช้ห้องโสต ฯ แต่ก็มีงานอื่นให้ทำโดยเริ่มจากงานแรก

เวลา 09.40 น.ได้รับมอบหมายจากอ.จิราภรณ์ ประจำห้องสมุดให้ไปถ่ายภาพนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในห้องซึ่งมีเด็กตัดผมผิดระเบียบอยู่ 2คนให้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าได้ทำผิดจริงการปฏิบัติงานโดยเริ่มจาก

ขั้นเตรียมอุปกรณ์ ใช้กล้องดิจิตอล ฟูจิ s5600 ตั้งระบบAUTO ไม่ใช้แฟลต (ไม่ใช้ขาตั้งกล้อง)

ขั้นถ่ายภาพนักเรียน

1.ให้นักเรียนไปยืนข้างผนังกั้นห้องเรียนซึ่งเป็นสีครีมใช้เป็นฉากหลังในการถ่ายภาพได้

2.ถ่ายภาพนักเรียนที่ตัดผมผิดระเบียบถ่ายภาพให้เห็นตั้งแต่ศรีษะจนถึงครึ่งตัวบน(บริเวณหน้าอก)หรือเรียกว่าถ่ายภาพPortrait (ภาพบุคคล)ถ่ายภาพให้เห็นทั้งด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง ในการถ่ายภาพครั้งนี้มีนักเรียนที่ตัดผมผิดระเบียบอยู่ 2 คน

ต่อมาเวลา10.00น.อ.พรรณพิมล สอนประจำวิชาภาษาต่างประเทศได้ให้หนูไปช่วยอาจารย์จัดทำบอร์ดเพื่อนำไปนำเสนอโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และครูผู้สอนภาษาอังกฏษเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในท้องถิ่นในการนำเสนองานครั้งนี้อ.พรรณพิมลเป็นตัวแทนของโรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำบอร์ดไว้เพื่อโชว์ผลงาน ก่อนหน้านี้อาจารย์ได้เตรียมจัดบอร์ดไว้บ้างแล้ว บอร์ดที่จัดทำนั้นเป็นฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 1x1.30 เมตร จำนวน4 แผ่น หรืออาจจะมากกว่านั้นเพราะว่าข้อมูลงานที่จะต้องจัดทำหนูได้รับงานมาพิมพ์(ความคิดเห็นของผู้ร่วมกิจกรรม)ที่บ้านและนำข้อมูลที่พิมพ์เสร์จแล้วไปปริ้นส์ที่โรงเรียน และจัดทำบอร์ดกันในวันจันทร์วันนี้จึงเป็นการพูดคุยว่าจะจัดออกมาในรูปแบบใด

เวลา 12.30 น.อ.ฐิฏิญา ประจำอยู่ฝ่ายโภชนาการของโรงเรียนได้ให้ไปถ่ายภาพในการทดสอบสารอาหารที่เอาตัวอย่างตามร้านค้าภายในโรงเรียนเพื่อตรวจสอบว่าอาหารที่นำมาขายในโรงเรียนมีสารอันตรายเจือปนอยู่หรือไม่ตามโครงการ อย.น้อยเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและครูถ้ามีสารอื่นเจือปนจะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ทัน

โครงการอย.น้อยคือให้นักเรียนที่อยู่ในสถานศึกษาต่าง ๆ มาตั้งกลุ่มจัดเป็นชุมนุมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียนโดยมีกิจกรรมหลักที่จะต้องทำคือการสุ่มตรวจสอบอาหารจากร้านค้าที่อยู่ในโรงเรียนและสถานที่ใกล้เคียงโดยใช้ชุดทดสอบสารพิษเบื้องต้นของกระทรวงสาธารณสุขถ้าตรวจพบสารพิษตกค้างทางชุมนุมก็จะแจ้งเตือนนักเรียนในรร.ทราบและให้ผู้ประกอบการร้านนั้น ๆ ทราบและแก้ไข รวมไปถึง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องอาหารโดยผ่านสื่อต่าง ๆ

ขั้นเตรียมอุปกรณ์

1.ใช้กล้องดิจิตอล ฟูจิ s5600 ตั้งระบบAUTO ไม่ใช้แฟลต (ไม่ใช้ขาตั้งกล้อง)

2.ใช้โต๊ะและใช้ผ้าปูโต๊ะสีขาว

3.เนื่องจากถ่ายทำในห้องพยาบาลต้องหาฉากกั้นเป็นฉากหลังได้ใช้โฟมเป็นแผ่นยาวสีขาวเป็นฉากกั้น

4.ป้ายกระดาษขนาด A 4 ที่มีชื่อสารทดสอบต่าง ๆ

ขั้นตอนในการถ่ายทำอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดสอบ

1.ถ่ายภาพกล่องชุดทดสอบสารอาหารมีจำนวน 5กล่อง วางนอนคละกันให้เห็นชื่อชุดทดสอบสารอาหารบน 2 กล่อง ล่าง 3กล่อง ลักษณะการถ่ายภาพถ่ายให้เห็นกล่องยาทั้งหมดและต้องชัดเจนถ่ายไว้หลาย ๆ ภาพไว้เลือก

2.ถ่ายภาพขวดที่ใส่สารทดสอบวางเรียงกันเป็นกลุ่มแนวขวางโดยวางระยะห่างให้ไม่ติดกันเกินไปและให้เห็นชื่อสารนั้นด้วย เช่น ฟอร์มาลิน สารฟอกขาว เป็นต้นลักษณะการถ่ายภาพถ่ายให้เห็นขวดยาทั้งหมดและต้องชัดเจนถ่ายไว้หลาย ๆ ภาพไว้เลือก

3.ถ่ายภาพส่วนประกอบอุปกรณ์ที่ต้องใช้เช่น มีด เขียงพลาสติก ผักกาดดอง ผักชี น้ำส้มสายชู แก้ว แก้วตวง เป็นต้นถ่ายให้เห็นอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดและชัดเจนถ่ายไว้หลาย ๆ ภาพไว้เลือก

4.ถ่ายขั้นตอนในการทดสอบสารถ่ายให้เห็นป้ายชื่อสารทดสอบและนักเรียนกำลังสาธิตวิธีทดสอบสารถ่ายให้เห็นศรีษะของนักเรียนถึงมือนักเรียนที่กำลังทำการสาธิต

เมื่อถ่ายเสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์

อปสรรคในการถ่ายภาพครั้งนี้คือทางอ.ฐิติญา เตรียมของที่จะมาทดสอบไม่ครบจะต้องไปหาซื้อเพิ่มทำให้ต้องรอและเสียเวลามาก ทำให้การถ่ายภาพครั้งนี้ใช้เวลาถึง 15.00 น.

ประสบการณ์ที่ได้

1.ได้พบกับอุปสรรคในการถ่ายภาพทำให้ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ เช่น มีปัญหากับฉากหลังต้องหาอุปกรณ์ที่ใกล้มือที่สุดไว้เป็นฉากหลัก เช่น ใช้โฟมสีขาวเป็นฉากหลังแทน หรืออะไรก็ได้ที่มีอยู่

2.ได้จัดทำบอร์ดให้อาจารย์พรรณพิมลและได้ให้ความไว้วางใจให้ช่วยจัดทำและช่วยกันออกแบบบอร์ดที่จะทำและจะทำให้ดีที่สุด

งานวันนี้มีให้ทำเยอะมากและเป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะพัฒนาตนเองต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสรัญญาความเห็น (0)