บันทึกไว้สอนตน

1 .  การมีสติไว้ใช้สำหรับเตือนจิตไม่ให้คิดออกนอกทาง  เพราะคนรอบคอบมีสมาธิดีมักทำไม่ค่อยพลาด

 

2 .  เมื่อใดสติของเราเพิ่มขึ้น  ความประมาทของเราก็ลดลงเมื่อนั้น

 

3 .  เหตุใดคนเราจึงมีความแตกต่างกัน  คำถามนี้พุทธศาสนามองว่า  กมฺมํ  สตฺเต  วิภชฺติ  แปลว่า  กรรมย่อมจำแนกสัตว์ ( ให้แตกต่างกัน )

 

4 .  คำว่ากรรมเมื่อเราทำอะไร  จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนเสมอ คือ  ผู้ทำ  ได้แก่ ตัวเราทำเอง  การทำ  ได้แก่  เราจับปากกาเขียนไป  และสิ่งที่ทำ  ได้แก่  ตัวหนังสือที่เขียนออกมานั้นเอง

 

5 .  การทำกรรมมี 2 ทางคือ  ตั้งใจทำ  มีผลติดตามตัวเราเหมือนรอยสักบนตัวเรา  ทำโดยไม่ตั้งใจ  (ไม่เจตนา )  เหมือนรอยด่างของเสื้อเราซักออกได้หรือทิ้งและซื้อเสื้อใหม่ได้

 

6 .  คนที่วางตนอยู่ในเส้นทางแห่งความดีทุกคน  เขารักและปรารถนาดีต่อเราเสมอแม้ปากเขาไม่พูดแต่ใจเขาก็รัก

 

7 .  ร่างกายเป็นทาสของใจ  ใจเป็นทาสของกิเลส  กิเลสบังคับใจให้คิด  จะเอา  ใจเลยไปเล่นกับกายให้ทำงานเลยเกิดเป็นกรรมตามมา

 

8 .  คำว่าคนเปรียบเหมือนตัวกล้อง  จิตใจคือฟิล์ม บันทึกภาพทุกสิ่งไว้  เมื่อร่างกายตายถูกเผาแต่จิตใจยังเก็บภาพอยู่เสมอ

 

9 .  ผู้ไม่เคยหิวเลยจะรู้ได้อย่างไรว่าความหิวสร้างความทุกข์ใจให้เราเพียงใด

 

ด้วยความปรารถนาดี 

จาก... umi