ติดต่อ

  ติดต่อ

สารอาหาร

  สารอาหาร   
เคมีอาหารเป็นการศึกษาโครงสร้างของสารอาหาร รูปร่าง ตลอดจนปฎิริยาที่เกิดขึ้นของอาหารเมื่อเข้าสู่ร่างกาย ตลอดจนการย่อยสลายโดยจุลชีพ รวมทั้งการแปรรูปอาหาร การถนอมอาหาร เพื่อเป็นการเก็บรักษาอาหารให้มีอายุยืนนาน

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 75499, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Read: Click

ความเห็น (0)