ผมมีนิสัยเป็นคนโดดเดี่ยว (loner) ไม่ชอบเข้ากลุ่ม และไม่ชอบสร้างอาณาจักร ไม่ชอบมีบริวาร ไม่สร้างทรัพย์สมบัติ ผมคิดว่าคนที่มีนิสัยหรือรสนิยมแบบนี้ มีทั้งส่วนดี และส่วนไม่ดี

         ข้อดีคือ ตัวเบาสบาย ไม่ต้องแบกบริวาร ไม่ต้องหาทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์มาเลี้ยงบริวาร ไม่ต้องรับผิดชอบดูแลบริวารที่คงจะมีทั้งคนดีและไม่ดี ที่สำคัญผมจะได้ชื่อว่าใสสะอาดในเรื่องเล่นพวก หรือเอื้อผลประโยชน์แก่พวกพ้อง ไม่ต้องเสียเวลาดูแล หรือปกป้อง อาณาจักรของตน สามารถทำตัวเป็นคนง่ายๆ ได้

         ข้อเสียคือทำงานใหญ่ไม่ได้หรือได้ยาก จะทำอะไรก็ต้องทำเอง ไม่มีใครมาคอยให้บริการ หรือรับใช้ ต้องยอมรับความไม่สะดวกหลายๆ อย่าง ในบางกรณีจะดูคล้ายเป็นคนแคบ ไม่เป็นคนใจนักเลง

วิจารณ์ พานิช

๒๒ ม.ค. ๕๐