วันนี้(วันศุกร์ที่  26  มกราคม  2550)  ได้มีโอกาสมาอบรม  Blog  KM  เวลา  13.30  น.  ซึ่งหน่วยนโยบายและแผน  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นผู้จัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยเชิญวิทยากรพี่โอ  และ พี่ตูน  จากหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร  และอาจารย์สมลักษณ์  ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเนศวร  มาให้ความรู้ในครั้งนี้  ตอนแรกพอรู้ว่ามีการจัดอบรมนี้รู้สึกว่าอยากจะเข้าร่วมอบรมมากๆ  เพราะจริงแล้ว  พึ่งรู้จัก  Blog  KM   จริงๆ จังก็เมื่อประมาณ  2-3  เดือนที่แล้ว  โดยพี่วันเพ็ญและวรรณาภรณ์  หญิงแกร่ง(เพื่อนสมัยเรียนปริญญาตรีมาด้วยกัน)  ที่สำนักหอสมุดเป็นผู้แนะนำให้รู้จักกับ  Blog KM  ตอนแรกก็สงสัยทำไมเราต้องเขียนบล็อก  เพื่อนก็บอกให้เขียนเรื่องอะไรก็ได้ที่เราอยากจะบอก  เช่น  เราทำงานแล้วทำอย่างไรให้งานประสบความสำเร็จ หรือเรื่องราวต่างๆที่เราอยากจะบอก แต่เราเองก็ยังไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่   เลยได้เขียนบล็อกไปไม่กี่ครั้ง แล้วยังใช้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ แต่พอได้มาอบรมในครั้งนี้ทำให้เราได้เข้าใจวิธีการใช้เพิ่มมากขึ้น  และจะเขียนบล็อกให้บ่อยขึ้น