ช่วงบ่ายถึงเย็น วันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา ผศ.พูนศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานฯ นำทีมลูกน้อง สละเวลาหลังเลิกงานจัดทำตารางผลการประเมิน จาก สมศ. ครั้งล่าสุด ขึ้นแสดงบนบอร์ด หัวหน้านำทีมเองแบบนี้ทำให้ลูกน้องมีกำลังใจ ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ ถึงแม้จะเลยเวลาราชการไปหลายชั่วโมงก็ตาม นี่แหละ "สามัคคีคือพลัง"
Befor
ช่วยกันๆ
ช่วยกันๆ
นี่ก็ช่วยกัน
After