ทฤษฎี : กลยุทธ์การจัดการความรู้ (1) กลยุทธ์เน้นที่ความรู้

หลายๆ คนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการความรู้มาบ้างแล้ว วันนี้ผมไม่ลงไปเรื่องการปฏิบัติ เพราะความรู้เชิงทฤษฎีก็ไม่ควรมองข้าม (เหตุผลเป็นเรื่องของแต่ละปัจเจก) นักวิชาการด้าน การจัดการความรู้ได้แบ่ง กลยุทธ์การจัดการความรู้ไว้ 3 ด้าน ได้แก่

1) กลยุทธ์เน้นความรู้  (Classification by Knowledge)

2) กลยุทธ์เน้นกระบวนการธุรกิจ (Classification by Business Process)

3) กลยุทธ์เน้นผลลัพทธ์สุดท้าย (Classification by End Results)
        สำหรับวันนี้ ผมขอแลกเปลี่ยนในกลยุทธ์ที่ 1 คือ เน้นความรู้ซึ่งในประเทศไทยนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ดังนี้
  • Nonaka & Takeuchi's Model
        เป็นกลยุทธ์ที่เน้นถึงความสามารถในการเข้าถึงความรู้ และการเปลี่ยนรูปแบบของความรู้ ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knoledge) กับความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) ซึ่งประเทศไทยเรานิยมใช้ นั้นคือ SECI Model (คงคุ้นเคยกันดีน่ะครับ)
  • Boisot's I-Space Model

        เน้นที่รูปแบบการพัฒนาทรัพย์สินที่เป็นความรู้ โดยเริ่มจาก

จาก "Uncodified สู่ Codified"

จาก "Concrete สู่ Abstract"

จาก "Undiffused สู่ Diffused"
      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิด

คำสำคัญ (Tags)#knowledge#of#model#msu#temporary#การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม#card#type#nonaka#msukm#msu-km#matrix#วิชิตชาวะหา#cardmsu#ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม#boisots#i-space#takeuchis

หมายเลขบันทึก: 74329, เขียน: 25 Jan 2007 @ 13:25 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 19:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • SECI Model ยังไม่คุ้นเคยครับคงต้องศึกษาอีกมาก
  • แต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่า ทั้ง 3 กลยุทธ์ดังกล่าวก็คงมีวัตถุประสงค์เหมือนกัน คือ เน้นการพัฒนาคน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสิ่งต่างๆให้มีคุณภาพ
  • จะเลือกแบบใดก็คงได้ ขึ้นอยู่กับความถนัด (ชอบ รักที่จะทำ) ครับ
  • จะรออีก 2 ตอนนะครับพี่วิชิต
เขียนเมื่อ 

ความรู้ที่มีการจัดการเป็นอย่างไร?

 เป็นความรู้ที่ถูกบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร ?

 มันสามารถตอบได้หลายแง่ หลายมุม มาก เช่น เพื่อรู้  เพื่อเป็นแนวทางไปสู่ความรู้อีกรูปแบบหนึ่ง (หรือเรียกว่าเป็นฐาน- ฐานความรู้)  เพื่อแก้ไขปัญหา  เพื่อสร้างสรรค์ 

 ซึ่งในกระบวนการแต่ละกระบวนการมีลักษณะคล้าย ๆ กัน

ดังนั้นประโยชน์สูงสุดของการแสวงหาความรู้คืออะไร ?

 คือ การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษย์  ตรงนี่จึงจะเป็นความรู้ที่น่าควร น่าศึกษา  น่ายกย่อง

http://gotoknow.org/blog/expert  เครื่องมือชุดนี้เป็นเครื่องมือสำหรับการถ่ายทอดความรู้ จากผู้รู้ ไปยัง ผู้ไม่รู้ เพื่อให้ผู้ไม่รู้สามารถใช้งานได้ทันที  สามารถทำงานได้ถูกต้อง  สามารถทำสิ่งที่เจริญต่อไปอย่างถูกวิธี หมายความว่าอย่างไร?

 หมายความว่า ผู้รู้ จะใช้สติปัญญาของตนเองที่มีมา ช่วยผู้คนที่ไม่มีความรู้ด้าน ต่างๆ ได้ หรือว่า ผู้ที่ไม่มีความรู้สามารถเข้าถึง ผู้มีความรู้ หรือ เข้าถึงความรู้และนำความรู้ไปใช้งานได้ทันที

 ถามว่าปัจจุบัน คนที่มีความรู้ส่วนใหญ่ได้มีโอกาสได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าหรือไม่ ..... โอกาสน้อยมาก ๆ ครับ

 เพราะอะไร?

หนึ่งที่สำคัญ คือ โอกาส น้อย

1.  ไม่มีเวลา เพราะมีเวลาไปทำอย่างอื่นมากกว่า

2.  การแบ่งเวลาไม่มี หรือการเสียสละเวลามีน้อย

3.  ขอสนุกสนานไปวัน ๆ  ฆ่าเวลาโดยการไปเดินห้างเอาแอร์เย็น ๆ สบายใจกว่า (ชีวิตต่างจังหวัดกับกรุงเทพฯ ไม่แตกต่างกันแล้วครับ)

4.  ....  มีอีกเยอะแยะมากมายเช่น ทำแล้วไม่เกิดประโยชน์อันใด  ถ้าคิดแบบนี้แสดงว่าต้องการผลตอบแทน   เข้าไปดู ใน http://gotoknow.org/blog/expert ให้ถึงที่สุดก่อนก็จะมีคำตอบในข้อนี้

 

ขอบคุณ...

ไม่มีรูป