ใน KnowledgeVolution หรือ GotoKnow ภาคสอง เขาออกแบบให้ติดป้าย (Tag) เพื่อให้ง่ายต่อการ (ใช้คำสั่ง) ค้นหา..ในอนาคต (หรือปัจจุบัน) ที่จะย้อนอดีตได้..

    เราลองยกตัวอย่างคำว่า "มหาวิทยาลัยนเรศวร" นะครับ เราจะใส่ป้ายคำหลักไว้ที่ไหนบ้าง

  1. ประวัติ (Profile) - ป้าย (คำหลัก): มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนนี้ถ้าเราเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยนเรศวร เราควรต้องใส่ไว้ด้วย..เพื่อให้ง่ายแก่การค้นหา และเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของ Tag นี้ (ขณะนี้มีค้นหาประวัติสมาชิก ที่ติดป้ายนี้ได้ประมาณ ๑๐๐ ประวัติ)
  2. บล็อก (blog สมุดบันทึก) - ป้าย (คำหลัก): มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนนี้ถ้าเราต้องการให้บล็อกของเรา..ถูกค้นหาด้วย Tag นี้ เราต้องใส่ไว้ด้านล่างของบล็อกด้วย (ขณะนี้ค้นหาบล็อกที่ติดป้ายนี้ได้ประมาณ ๖๐ บล็อก)
  3. บันทึก (Post) - ป้าย (คำหลัก): มหาวิทยาลัยนเรศวร ถ้าเราต้องการให้บันทึกของเราถูกค้นหาด้วย Keyword นี้ เราต้องใส่ไว้ท้ายบันทึกด้วย (ขณะนี้มีบันทึกที่ติดป้ายนี้แล้วประมาณ ๙๐๐ บันทึก)
  4. ถาม (ask ) - ป้าย (คำหลัก): มหาวิทยาลัยนเรศวร ถ้าเรา (และเขา/เธอ) ต้องการให้ส่วนที่เป็นคำถาม-คำตอบ มี Keyword นี้ด้วย เราก็ต้องติดป้ายด้วยครับ (ขณะนี้มี ask ที่ติดป้ายนี้ประมาณ ๘ คำถาม)
  5. ไฟล์อัลบั้ม (file) -ป้าย (คำหลัก): มหาวิทยาลัยนเรศวร ถ้าต้องการให้ภาพที่เรา Upload เข้าไฟล์ ถูกค้นหาด้วย Tag นี้ เราก็ต้องใส่เข้าไว้ด้วย (ขณะนี้มีภาพที่ติดป้ายนี้ ประมาณ ๔๕๐ file)

   ถ้าสมาชิกมน. ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ อาจารย์ นิสิต ช่วยกันติดป้าย "มหาวิทยาลัยนเรศวร" ใน ๕ ส่วน เราก็จะสามารถค้นหาได้ง่ายครับ..

   แต่ขณะนี้ เรา รณรงค์ให้ใส่ "ป้าย-Tag"ใน ส่วนของบันทึก (ข้อ 3) เป็นส่วนแรกครับ..(ถ้าท่านผู้ใดใส่ครบทั้ง 5 ส่วน ถือว่า สุดยอดครับ)

   ยกตัวอย่าง ถ้าผมจะค้นหาว่าผมเขียนบันทึก (Post) ที่ใช้ Tag ว่า มหาวิทยาลัยนรเศวร ก็จะมีเส้นทางค้นหาดังนี้ครับ (ปรากฏว่าขณะนี้ค้นได้ 63 บันทึก) home / blog / beesman / tag / มหาวิทยาลัยนเรศวร

BeeMan

BeeMan