เพลง รายงานหัวใจ

สุนารี ราชสีมา

 

 

..หัว-ใจ รายงาน คิดถึง-เธอ

ใจอยากเจอ ใจอยากเจอ เธอจัง

ใจฉันคิด ฝังจิต อยู่ไม่จาง

ใจไม่ว่าง ใจสถิต คิดถึงเธอ

หัว-ใจ รายงาน ทุกเว-ลา

ใจอยากมา ใจอยากมา พบเจอ

ทุกวันเล่า ใจเฝ้า แต่ละเมอ

คิดถึงเธอ ทุกนาที นี้รายงาน

ใจจิต จดจ่อ ขอเพียงพบ

ใจมาจบ ใจไม่จาก จากเธอนั้น

สงสารใจ ฉันเถิด เกิดต้องการ

ใจเธอนั้น สงสารใจ ฉันไหมเอย

หัว-ใจ รายงาน ทุกนา-ที

ใจดวงนี้ รักแต่พี่ นี้เสมอ

ใจเธอเล่า อยู่กับใคร ที่ไหน-หนอ

ขอใจเธอ คิดถึงฉัน เท่านั้น-พอ