การศึกษาการทำงานของแผ่นฟิล์ม X-ray ทดแทนแผ่นไดอะแฟรมบริเวณกรองอากาศของเครื่องพ่นหมอกควัน รุ่น swing fog

 
วัชรินทร์ พันธ์แก่น, กิตติ พิมพา. , ประสิทธิ์ พันธ์แก่น

วัตถุประสงค์
- ศึกษาการทำงานของแผ่นฟิล์ม x-ray ทดแทนแผ่นไดอะแฟรมบริเวณกรองอากาศ ของเครื่องพ้นหมอกควัน รุ่น SWING FOG การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงทดลอง ศึกษาการทำงานของแผ่นฟิล์ม X-ray ในลักษระประสิทธิภาพการทำงาน ระยะเวลาการใช้งาน การลดงบประมาณในการซ่อมบำรุง

ผลการศึกษา
- พบว่า การทำงานของแผ่นฟิล์ม X-ray สามารถทำงานได้ดี โดยพบว่า เมื่อใช้แผ่นฟิล์ม x-ray แล้วจะทำให้เครื่องพ้นหมอกควันสามารถสตาร์ทติดง่ายกว่าการใช้แผ่นไดอะแฟรม และประสิทธิภาพในการทำงานพบว่า แผ่นฟิล์ม X-ray มีอายุการใช้งานเฉลี่ยนาน 6.43 ชั่วโมง ต่ำสุด 5 ชั่วโมง สูงสุด 10 ชั่วโมง สำหรับแผ่นไดอะแฟรมมีอายุการใช้งานที่มากกว่าแผ่นฟิล์ม X-ray และเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณในการซ่อมบำรุง พบว่า แผ่นฟิล์ม X-ray สามารถหาได้จากโรงพยาบาลทุกแห่ง ส่วนแผ่นไดอะแฟรมราคาประมาณ แผ่นละ 350 – 400 บาท จากการทดลองจะพบว่า แผ่นฟิล์ม x-ray สามารถทดแทนแผ่นไดอะแฟรมบริเวณกรองอากาศของเครื่องพ่นหมอกควัน รุ่น SWING FOG และยังช่วยในการประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำรุง


จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 73683, เขียน: 20 Jan 2007 @ 23:47 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 14:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)