วันนี้ วันที 19 มกราคม 2550 ได้เข้ารับการประชุมวงเรียนรู้คุณลิขิต ร่วมกับตัวแทนคุณลิขิตจากกศน. อำเภอต่างๆ ในจังหวัดนครฯ ได้เรียนรู้การเขียน blog อย่างมีเทคนิคลีลา และเทคนิคการเขียนข่าว