สถานการณ์ของสังคมรอบข้างมนุษย์เรา ทำให้เราจะต้องมีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิต เพราะจากสถานการณ์บ้านเมืองหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าสังคมนี้เริ่มจะไม่มีความปลอดภัยมากขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราเป็นคนก่อให้เกิดขึ้น แต่วันใดเล่าที่เราจะได้รับในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงก็เป็นได้ เหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้น ดิฉันคิดว่า มนุษย์เราขาดความงามในตัวเอง คือ ความงามที่ยั่งยืนในตัวเราเอง ได้แก่ งามจิต และงามอารมณ์ หากทุกคนมีความงามทั้ง 2 อยู่ในตัวเราแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสถานการณ์ร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นแน่นอน