วันนี้ช่วงบ่ายได้รับเชิญเป็นวิทยากรไปสอนตรวจเต้านมด้วยตนเอง แก่ข้าราชการและพนักงานโรงพยาบาลพุทธชินราช เพราะหลายครั้งที่เรามีโครงการออกให้ความรู้แก่ประชาชน แต่สำหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลพุทธฯเพิ่งได้เริ่มจัดอย่างจริง ๆ จัง ๆ ซึ่งมี 2 รุ่น คือ วันที่ 18 มกราคม 2550 เวลา 13.00-16.30 น. และวันที่ 25 มกราคม 2550 เวลา 08.30-12.00 น.

วันนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 130 คน และได้เรียนเชิญ นพ.จิราวุธ พันธชาติ มาให้ความรู้เรื่องโรค และทีมมะเร็งเต้านมมาสอนสาธิต และแนะนำการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

ปัจจัยเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านม

1.   เป็นมะเร็งที่เกิดมากในผู้หญิง และมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับสองของสตรีไทย

2.   อายุ ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป มีโอกาสเป็นมากขึ้น

3.   ความเสี่ยง การเกิดในเมืองใหญ่ การจราจรคับคั่ง มากกว่าในชานเมือง

4.   สถานะทางสังคม คนที่มีฐานะดี คนร่ำรวยเป็นมากกว่าคนยากจน

5.   ได้รับยาคุมกำเนิดติดต่อกันตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป

6.   การได้รับฮอร์โมนวัยทองที่ติดต่อกัน นาน ๆ

7.   ประจำเดือนครั้งแรกที่อายุน้อย ๆ  และหมดประจำเดือนเมื่ออายุมาก

8.    เคยคลอดบุตรคนแรกอายุมาก

9.    เคยฉายรังสีหน้าอก

10.   อาหาร ไขมันจากสัตว์ใหญ่ หรือไขมันอิ่มตัว เช่น หมูปิ้ง ย่าง หมูกระทะ หมูเกาหลี

11. สุรา

12.   พันธุกรรม ญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม

13.   เคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อน

อาการสำคัญของมะเร็งเต้านม

1.   ก้อนที่เต้านม

2.   แผลที่เต้านม

3.   เลือดออกทางหัวนม

4.   ก้อนที่รักแร้

ลักษณะก้อนมะเร็ง  ก้อนแข็ง ขอบเขตไม่ชัดเจน ขยับไม่ได้  หรือทำให้หัวนมบุ๋มลงไป

การตรวจวินิจฉัย

1.   การตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast self Examination)

2.   การทำ mammogram

การแบ่งระยะ แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ

ระยะที่ 1  ก้อนไม่เกิน 2 cm

ระยะที่ 2  ก้อน 2-5 cm และพบก้อนที่รักแร้ร่วมด้วย

ระยะที่ 3  ก้อนขนาดใหญ่กว่า 5 cm และพบก้อนที่รักแร้ร่วมด้วย หรือ ก้อนที่แตกเป็นแผล

ระยะที่ 4  ระยะลุกลาม หรือระยะสุดท้าย คือมะเร็งลุกลามไปอวัยวะอื่น ๆ เช่น ปอด ตับ สมอง เป็นต้น

การรักษา

1.   การผ่าตัด มี 2 แบบ คือ ผ่าตัดแบบอนุรักษ์(Breast Conservation Surgery ), การผ่าตัดแบบถอนรากถอนโคน(Modified Radical Mastectomy)

2.   เคมีบำบัด(Chemotherapy)

3.   การให้ฮอร์โมน(Hormonal Therapy)

4.   ฉายแสง (Radiation)ในกรณีผ่าตัดแบบอนุรักษ์ต้องฉายแสงทุกราย

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง(Breast self Examination)

มี 2 ขั้นตอน

1.   ขั้นตอนการดู มี 3 ท่า คือ

·   ยืนตรงแขนแนบลำตัว

·   ชูแขนสองข้างเหนือศีรษะ

·   เอามือสองข้างเท้าสะเอว

      2.   ขั้นตอนการคลำ โดยใช้เพียง 3 นิ้ว ในการสัมผัส

นพ.จิราวธ  พันธชาติ นายแพทย์ผุ้เชี่ยวชาญมะเร็งเต้านม

จำนวนผุ้เข้ารับการอบรม 130 คน

สาธิต/ฝึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

แนะนำการตรวจแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

ฝึกตรวจพร้อมกันเลย

PCTทีมมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลพุทธชินราช

      ถ้าพบผิดปกติ หรือ ถ้าไม่แน่ใจสามารถปรึกษาคณะทำงานได้เลย หรือปรึกษาแพทย์ได้ ที่คลีนิกเต้านมโรงพยาบาลพุทธชินราช ทุกวัน อังคาร และ พุธ ทั้งวันค่ะ