วันนี้มาถึงที่ทำงาน 07.20 น. และได้ไปทำงานกับพี่ไพศาลและพี่ธิติมานักข่าวประจำกระทรวงศึกษามาทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องการโอนย้ายครูไปอยู่กับอปท.ได้ถ่ายสัมภาษณ์ผู้แทนองค์กรครูและ Insert และได้ออกอากาศข่าวภาคค่ำด้วยซึ่งได้ดูการถ่ายยังไม่ค่อยดีภาพอมบลูแสดงว่าใช้ filter ผิด