บันทึกของธีรชัย 8

เช่านี้มีปัญหาให้แก้
   วันนี้เป็นวันฝึกงานวันที่ 7 ของผม เช่าวันนี้มาถีงก็ได้รับแจ้งจากนักศึกษาให้ช่วยแก้ปัญหา  หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ติด  เมื่อไปตรวจก็พบว่าเต้ารับมันหลวม  วิธีแก้ไขก็คือเปลี่ยนเต้ารับใหม่แล่วก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ในเวลา 8.00 ได้รับหน้าที่ให้ดำเนินการติดตั้ง เครื่องฉาย LCD เข้ากับ คอมพิวเตอร์ที่ห้องคอม ในเวลา9.00 ได้รับหน้าที่ให้ดำเนินการติดตั้ง เครื่องฉาย LCD เข้ากับ เครื่องฉายแผ่นทึบที่ห้อง 412  ในเวลา10.00 น.พี่ชาติชายสอนการถ่ายVDOและสอนเทคนิคในการถ่าย ว่า"เวลาแพนกล้องอย่าหยุดๆ แพนๆให้แพนไปทีเดียวให้เสร็จ  หรือเวลาซูมเข้าซูมออกก็เช่นกันอย่าซูมๆหยุดๆ เพราะจะทำให้ภาพที่ออกมาไม่น่าสนใจและน่าเวียนหัว"ื  และเมื่อสอนเสร็จก็ไปทำการเก็บเครื่องฉายที่ห้อง คอมพิวเตอร์และห้อง 412 มาเก็บที่ห้องโสต  ในเวลา 13.00 ได้รับหน้าที่ให้ดำเนินการติดตั้ง เครื่องฉาย LCD เข้ากับ เครื่องฉายแผ่นทึบที่ห้อง 205, ห้อง 405, ห้อง 203 ในวันนี้ก็เสร็จภาระกิจ   งานที่นี่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการติดตั้ง เครื่องฉายต่างๆ เป็นส่วนใหญ่และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกันอุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของธีรชัยความเห็น (0)