ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2548 มานี้ผมสังเกตการเคลื่อนไหวของบันทึกในบล็อกต่างๆ ของ Gotoknow นับว่าเคลื่อนไหวเร็วมากขึ้น วันหนึ่งน่าจะเฉลี่ยถึง 50 บันทึกแล้วครับ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าบล็อกที่มีการเคลื่อนไหวเป็นประจำเดือนหนึ่งเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 20 วัน วันละอย่างน้อย 1 บันทึก จะมีประมาณ 20 บล็อกแรกในหน้า บล็อกที่มีบันทึกมากที่สุด  ลองดูจำนวนบันทึกนะครับ (ณ 21.25 น.) เรียงลำดับไปสัก 11 อันดับดังนี้

 ลำดับ

 จำนวนบันทึก 

จำนวนข้อคิดเห็น 

 1

 568

 280

 2

 175 

 150

 3

170

 44

4

163 

 142

 5

163

 90

 6

 149 

 83

 7

131

50 

 8

 120

 121

 9

 111

 77

 10

 96

 82

 11

 88

 81

    สังเกตอันดับ 2-3 กับอันดับ 4-5 เบียดกันอย่างสูสีมีสิทธิแซงกันได้ ถ้าติดตามดูการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ ก็น่าสนุกครับ (หาของเล่นไม่ให้เบื่อบล็อกง่าย) อย่างนี้เป็นประโยชน์ของ Gotoknow ทำให้เป็นโรคติดบล็อกได้เหมือนกันครับ......