วิธีเช็ดกระจกให้สะอาด ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ชุบน้ำให้เช็ดกระจกแล้ว จึงใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แห้งๆเช็ดซ้ำอีกครั้ง กระจกจะสะอาดขึ้น เพราะน้ำยาที่มีอยู่ในหมึกพิมพ์ มีคุณสมบัติในการทำให้กระจกเงาขึ้น