อ่านบทความเรื่องการจัดการความรู้เมืองคอน ของน้องชมภูเข้ม ลิ้งค์ ทำให้ได้ทราบว่าที่จะเชิญผมไปเป็นวิทยากรอบรมเรื่องเทคนิคการเขียนบันทึกลงบล็อก สำหรับวงเรียนรู้คุณลิขิต ในการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร ที่จะจัดวันที่ 12 ม.ค. นั้น เลื่อนไปเป็น 19 ม.ค. แล้ว

               ผมดีใจที่ทีมทำงานโครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองนครระดับจังหวัด หันมาใช้บล็อกเป็นช่องทางสื่อสารการทำงานอย่างฉับไวกันแล้ว ซึ่งหากระดับจังหวัดจะได้ทำการสื่อสารอย่างนี้ตลอดไป และถ้าแจ้งกับหน่วยงานทุกหน่วยงานทั้งในสังกัด กศน. และหน่วยงานภาคีอื่นๆ ให้ทราบว่าระดับจังหวัดได้ใช้บล็อกเป็นช่องทางสื่อสารอย่างนี้ ก็จะทำให้หน่วยงานระดับกลางๆ และล่างๆดังกล่าว ก็จะสนใจเปิดบล็อกกันอย่างเป็นระบบมากขึ้นโดยใช้ระยะเวลาที่รวดเร็วก็เป็นได้ เพราะความจำเป็นในการรับสาร ส่งสาร เป็นสิ่งบังคับ น่าจะเป็นเทคนิคหนึ่งก็ได้ที่จะทำให้บล็อกกระจายไปทั่งถึงได้ ส่วนเรื่องคุณภาพบล็อกก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้และปรับปรุงกันไป 

                  นอกจากผมได้ทราบว่าเลื่อนการอบรมแล้ว บันทึกนี้ทำให้ผมได้ทราบแผนการเรียนรู้ของทีมคุณลิขิต 8 ครั้งตลอดทั้งปี 2550 ด้วย ซึ่งผมขอแสดงเป็นตารางตามความเข้าใจผมดังต่อไปนี้

 ครั้งที่
 วันที่ เดือน ปี
 วงเรียนรู้ระดับ
 1
 19 ม.ค. 2550
 ระดับจังหวัด..อบรมเทคนิคการเขียน แบบ ATM
 2
 12 กุมภาพันธ์ 2550 
 ระดับจังหวัด..อบรมเทคนิคการเขียน แบบ ATM
 3
แต่ละอำเภอกำหนดเอง
ระดับอำเภอ..ตำบล..หมู่บ้าน ถอดความรู้ บันทึกความรู้หน้างาน / ลงบล็อก
 4
แต่ละอำเภอกำหนดเอง   
ระดับอำเภอ..ตำบล..หมู่บ้าน ถอดความรู้ บันทึกความรู้หน้างาน / ลงบล็อก
 5
แต่ละอำเภอกำหนดเอง
ระดับอำเภอ..ตำบล..หมู่บ้าน  ถอดความรู้ บันทึกความรู้หน้างาน / ลงบล็อก
 6
แต่ละอำเภอกำหนดเอง
ระดับอำเภอ..ตำบล..หมู่บ้าน  ถอดความรู้ บันทึกความรู้หน้างาน / ลงบล็อก
 7
วันที่ 12 กรกฎาคม 2550
ระดับจังหวัด ถอดบทเรียน สังเคราะห์ชุดประสบการณ์
 8
13 สิงหาคม 2550
ระดับจังหวัด ถอดบทเรียน สังเคราะห์ชุดประสบการณ์ 

               บล็อกมีประโยชน์ต่อการบริหารโครงการในหลายด้านจริงๆ พอดีได้อ่านบทความเรื่อง มีอะไรในห้อง KM กศน.ฉะเชิงเทรา ของ ผอ.ดิศกุล ผอ.กศน.แปดริ้ว เห็นว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจ ตัวท่านผอ.กศน.จังหวัดเองก็ใช้บล็อกของท่านเป็นช่องทางสื่อสาร มีกิจกรรมน่าสนใจมากมายในห้องนี้ ผมจึงนำมาฝาก ลิ้งค์ 

                  นำมาแลกเปลี่ยนครับ