วันนี้ชาวศูนย์กศน.จังหวัดปราจีนบุรี ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการคาราวานเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นของครอบครัวและชุมชน        ของ กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งกศน.ฉะเชิงเทราได้ดำเนินโครงการนี้เมื่อปีที่แล้ว ส่วนกศน.ปราจีนฯ จะเป็นจังหวัดนำร่องในปีนี้  จึงได้ใช้ห้องKM กศน.ฉะเชิงเทราสำหรับเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  จากการเล่าเรื่องที่ทำ นำเล่าสู่กันฟังแบบจับเข่าคุยกันแบบภราดรภาพ จากต้นจนจบตบท้ายด้วยวิดีทัศน์สรุปย้อนรอยอดีตที่ทำ นำวิถีให้กศน.ปราจีนฯ ใสสว่างกระจ่างในภารกิจและร่วมกันคิดต่อยอดพัฒนาโครงการให้เฉียบคมยิ่งขึ้น...จากการเรียนลัด   จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในช่วงเวลาก่อนตะวันเที่ยง กศน.ปราจีนฯได้โครงการที่บรรเจิดเปิดความคิดผู้อำนวยการศูนย์กศน.จังหวัด และผู้อำนวยการกศน.อำเภอ พร้อมจะร่วมกันเสนอโครงการในบริบทของปราจีนบุรีให้มีความเหมาะสมต่อไป

          การดูองค์ความรู้เดิมเป็นฐาน ดำเนินการสกัดคัดลอก บวกกับฟังคำบอกเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาไปอีกระดับหนึ่ง ที่เรียกว่า C and D  หรือ Copy and Development เป็นวิธีการที่จะทำให้สร้างงานได้อย่างไม่ต้องเริ่มจากศูนย์..........