อาคารประชาสัมพันธ์  กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  แผนกการภาพ

     -วันนี้งานในห้องภาพไม่มีอะไรเร่งด่วนเหมือนเมื่อวานการทำงานเลยไม่มีอะไรมากสแกนรูปสวนหลวงร.9ต่อจากเมื่อวานและแต่งรูปสวนหลวงร.9ด้วยโปรแกรมPHOTOSHOPเพื่อทางฝ่ายภาพเคลื่อนไหวเขาจะเอาไปทำวีดีโอแต่ยังไม่เสร็จมาทำต่อพรุ่งนี้

ความรู้ที่ได้รับในวันนี้

     -ได้ใช้โปรแกรม PHOTOSHOP อย่างคล่องขึ้น