อะไรคือปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่มนุษย์ต้องการ ?

เราจะสร้างเสริมพลังการขับเคลื่อนอย่างไร ? เพื่อมุ่งสู่ "การปรับปรุง และ นัวตกรรม" ปัจจัยสำคัญเหล่านี้ อย่างไร้ขีดจำกัด !

             มนุษย์คนเรานั้นต่างก็มีปัจจัยสำคัญที่ต้องการ  เมื่อกล่าวในรายละเอียดแล้วมีความแตกต่างกันระหว่างบุคคล  แต่เมื่อกล่าวโดยหลักการแล้วมีปัจจัยที่เหมือน ๆ กัน  กล่าวคือ :

             1. ปัจจัยภายนอก : ได้แก่สิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการนั้นอยู่ภายนอกบุคคลผู้นั้น ไม่ว่าจะมองเห็น  หรือมองไม่เห็นก็ตาม  เช่น  เพื่อน คนรัก  เสื้อผ้า  อาหาร  น้ำ  อากาศ  บ้านพักอาศัย  ยานพาหนะต่าง ๆ  ทรัพย์สินเงินทอง  ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  อุปกรณ์  และเครื่องใช้ต่าง ๆ  เมื่อสังเกตดูก็จะปรากฏชัดว่า  ปัจจัยเหล่านี้ได้รับความสนใจในการปรับปรุงพัฒนามามากแล้ว  และยังได้รับการปรับปรุงต่อไปอย่างต่อเนื่องอย่างไม่ต้องสงสัย  เพราะมันเกี่ยวกับสินค้า  หรือการทำธุรกิจแสวงหากำไรทางวัตถุเป็นสำคัญ  ดังที่โลกเรานี้ได้รับการพัฒนาอย่างเอียงข้าง  คือเน้นพัฒนาในด้านวุตถุเป็นสำคัญ  เพื่อหวังธุรกิจและความร่ำรวยอย่างไม่มีที่สุด !

                 การมุ่งเน้นพัฒนาอย่างไม่สมดุลดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาอย่างท่วมท้น  และนับวันแต่จะเป็นการพัฒนาไปสู่  การเพิ่มปัญหาในชีวิตและในสังคม  เพิ่มมากขึ้นทุก ๆ วัน  สมกับที่ทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ทำการวิจัยแล้วพบว่า  ทุกวันนี้แม้ส่วนหนึ่งของสังคมมีรายได้เพิ่มขึ้น  มีของใช้สอยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  แต่กลับปรากฏว่าสังคมทุกวันนี้มีความสุขลดน้อยลง !  ซึ่งเป็นการสวนทางกับการพัฒนา  เลยเกิดความไม่แน่ใจว่า  เรากำลังพัฒนาขึ้น  หรือพัฒนาลงกันแน่ 

                 เกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านอาจารย์หมอ  ประเวศ  วะสี  ก็ได้นำมากล่าวในงาน  "มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ  ครั้งที่ 2"  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548  ในหัวข้อว่า "กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์  สู่ศักยภาพ  เสรีภาพ  และความสุข"  บทความนี้ท่านที่สนใจในรายละเอียด  จะหาอ่านได้ในหนังสือชื่อ  "การจัดการความรู้  กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์  สู่ศักยภาพ  เสรีภาพ  และความสุข"  ซึ่งจัดพิมพ์โดย  สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส)  โทร. 02-298-0664-8

             2. ปัจจัยภายใน : ได้แก่สิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์ต้องการนั้นอยู่ภายในบุคคลผู้นั้น  ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มองเห็น  หรือมองไม่เห็นก็ตาม เช่น  ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  และจิตวิญญาณ  อันเป็นพื้นฐานสำคัญ  ซึ่งประกอบขึ้นมาเป็นบุคคลโดยสมบูรณ์ (Whole Person)  ภาคส่วนที่เป็นปัจจัยภายในนี้นั่นแหละ  ที่ยังขาดการพัฒนาอีกมาก  และอยู่ห่างไกลมากในระดับการพัฒนาเมื่อเที่ยบกับการพัฒนาด้านปัจจัยภายนอก  ด้วยเหตุผลว่ามันไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ทำให้เกิดรายได้มาก ๆ  จึงไม่ก่อให้เกิดความร่ำรวยในด้านวัตถุเงินทอง  และยังขาดการพัฒนาทางด้านนี้มาก

             ศูนย์ฟิตเนสองค์รวม เบรนสวิตช์  ได้เล็งเห็นช่องว่างดังกล่าว  ประกอบด้วยมีความรักชอบ  สนใจในงานด้านนี้  จึงได้เกิดความมุ่งมั่นที่จะนำประสบการณ์อันเกิดจากปัจจัยภายในนี้  มาเล่าสู่กันฟัง  เพื่อขอข้อคิดเห็น  ข้อแนะนำ  ข้อเสนอแนะ  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน  เพื่อปูทางไปสู่สังคมอุดมปัญญา  หันไปมุ่งเน้นมาร่วมมือกันพัฒนาในด้านนี้ต่อไปให้มากขึ้นนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตที่แสนวิเศษ (Wonderful Life)ความเห็น (3)

momay
IP: xxx.49.234.224
เขียนเมื่อ 

ขอบใจจ้ะพอดีจะเอาข้อมูลไปทำการบ้าน

เด็กๆๆๆๆ
IP: xxx.89.70.210
เขียนเมื่อ 

ขอบจายมากกกกกกกก

ดี๊ด๊า
IP: xxx.53.14.198
เขียนเมื่อ 

ก็โอเลยนะ