ขอขอบคุณท่านอาจารย์พินิจที่เคารพอย่างสูง  ที่ท่านได้ตอบคำถามกวน  ๆ  ของกระผมที่ถามท่านอาจารย์ว่า  รู้มาก  ๆ  แล้วรู้สึกหนักตัวเองบ้างไหม  คำถามที่ถามไปนั้นขอสาบานว่าไม่มีเจตนาในทางลบเลยครับ  แต่เป็นการถามที่มีเจตนาว่า  คนเราที่ผ่านการเรียนรู้มาก  ๆ  จนถือได้ว่าเป็นผู้รอบรู้และรู้รอบ  ที่มีความกรุณาถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์มากมาย และมีนำใจอันดีงามนั้นคือผู้ประเสริฐ  ผมจะกลับไปอ่านคำตอบของอาจารย์หลาย  ๆ  ครั้งครับ  ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ