KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ  : 246. KM และเรื่องเล่าครูในดวงใจ

        ขอเชิญชวนเขียนเรื่องเล่าเกี่ยวกับครูที่ประทับใจ     เพื่อชื่นชมบูชาครูดี    และเพื่อขยายเครือข่ายครูดีออกไปทั่วแผ่นดินไทย     โดยผมขอเสนอแนะกติกาในการเขียนดังต่อไปนี้ (ท่านสามารถต่อเติมแก้ไขได้)

        (๑) ต้องเป็นเรื่องจริง     ไม่ใช่เรื่องแต่ง    เป็นการเขียนด้วยความประทับใจ  ไม่ใช่เขียนเชียร์     ไม่ใช่เขียนเพื่อโอ้อวดหรือโฆษณา      และไม่เขียนแกล้งกัน
        (๒) ผู้เล่าอาจเป็นตัวนักเรียนที่เป็นศิษย์ปัจจุบัน  หรือเคยเป็นศิษย์      อาจเป็นผู้ปกครองนักเรียน     อาจเป็นเพื่อนครู  หรือเป็นผู้บริหารของโรงเรียน    อาจเป็นกรรมการโรงเรียน    อาจเป็นผู้นำชุมชนที่โรงเรียนนั้นตั้งอยู่ เป็นต้น    โดยผู้เล่าระบุด้วยว่าตนเล่าเรื่องนี้ในฐานะอะไร     มีประสบการณ์ตรงต่อบุคคลและเรื่องที่เล่าอย่างไรบ้าง   
        (๓) เล่าให้เห็นความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ครูอย่างน่าชื่นชมนั้น     เล่าให้เห็นผลต่อศิษย์  ต่อเพื่อนครู  ต่อโรงเรียน และต่อชุมชน     เล่าให้เห็นความสามารถพิเศษ  หรือความทุ่มเทอุทิศตนเป็นพิเศษ   หรือความมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นพิเศษ    ให้เห็นว่าครูท่าน (หรือกลุ่ม) นี้มีวิธีการปฏิบัติหน้าที่ที่จะแลกเปลี่ยนแก่ครูท่านอื่นๆ ได้
        (๔) ในชั้นนี้อยากเน้นเฉพาะครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ซึ่งอาจเป็นโรงเรียนของรัฐ หรือโรงเรียนราษฎร์ก็ได้     จะเป็นเรื่องของครูคนเดียวหรือเป็นเรื่องของกลุ่มครูก็ได้   
        (๕) ขอให้บอกชื่อ นามสกุล จริง     ชื่อโรงเรียน  ที่อยู่ของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดให้ติดต่อได้    เพราะอาจมีทีมไปเยี่ยมชม เพื่อช่วยกันส่งเสริมขยายผล     ถ้ามีเอกสารหรือ วีซีดี ที่มีผู้ไปบันทึกกิจกรรม     หรือมีเอกสารแสดงกิจกรรมหรือผลงาน ขอให้ระบุด้วย

       นี่คือการทดลองทำ KM ระดับประเทศ     เพื่อใช้ KM เป็นเครื่องมือพัฒนาการศึกษาระดับพื้นฐาน     โดยใช้สมมติฐานว่า มีครูดีๆ อยู่ไม่น้อย     หากเข้าไปจัดกระบวนการเชื่อมโยง     ให้ครูเหล่านี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้างขึ้น     จะสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว     และไม่สิ้นเปลืองมาก     เป็นการพัฒนาแบบ "ระเบิดออกมาจากข้างใน"     คือภายในวงการครูเอง

         การเขียนเรื่องเล่าผ่าน บล็อก เป็นจุดเริ่มต้นของการทดลอง      ถ้ามีการตอบรับดี จะมีกิจกรรม ลปรร. และการแสดงความชื่นชม สนับสนุน   แบบอื่นๆ ตามมาครับ        

         ขอฝาก ดร. จันทวรรณ เอาไปประกาศใน learners.in.th ด้วยนะครับ     และถ้ามีคน post ใน learners.in.th กรุณาหาทางทำให้พวกเราที่ gotoknow ได้รับรู้ด้วยนะครับ

วิจารณ์ พานิช
๖ มค. ๕๐