การพัฒนารูปแบบการการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระดานออนไลน์ Padlet เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระดานออนไลน์ Padlet เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระดานออนไลน์ Padlet เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระดานออนไลน์ Padlet เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 26 คน 

             ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

    1. รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระดานออนไลน์ Padlet พบว่า รูปแบบที่เหมาะสม คือ KAEW model  มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ K : Key Question (การนำเข้าสู่บทเรียนด้วยคำถามสำคัญ) A : Activity (กิจกรรมการเรียนรู้) E : Explain (การอธิบายความรู้) และ W : Writing presentation (การเขียนสรุปความรู้และนำเสนอ)

    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการใช้รูปแบบการสอนด้วยรูปแบบร่วมมือด้วยกระดานออนไลน์ Padlet มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

    3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนด้วยรูปแบบร่วมมือด้วยกระดานออนไลน์ Padlet อยู่ในระดับ มากที่สุด

หมายเลขบันทึก: 711959เขียนเมื่อ 15 มีนาคม 2023 15:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 มีนาคม 2023 15:55 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี