ผลลัพธ์การเรียนรู้


ผลลัพธ์การเรียนรู้ มคอ. เกณฑ์ปี65

เกณฑ์มาตรฐาน เป็นข้อกำหนดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง เกณฑ์ 4 ด้านประกอบด้วย

1.ความรู้ (Knowledge) 

2.ทักษะ (Skill)

3.จริยธรรม (Ethics)

4.ลักษณะบุคคล (Character)

สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ Top 10 skills ของ World Economic Forum ทำให้ผู้เขียนมีความสนใจประเด็น Top 10 skills ที่คนนทำงานต้องมีในปี 2025  นักวิชาการได้ลองเทียบกันแล้วเป็นดังนี้ 

1. การคิดเชิงวิเคราะห์ และการสร้างนวัตกรรม

2. การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม และมีกลยุทธ์การเรียนรู้

3. ความสามารถในการแก้ปัญหาซับซ้อน

4. การคิดและวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ มีวิจารณญาณ

5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้นฉบับ ไม่ซ้ำใคร

6. ความเป็นผู้นำ และการมีอิทธิพลต่อสังคม

7. ความสามารถในการใช้ ควบคุม ดูแลเทคโนโลยี

8. ความสามารถในการออกแบบเทคโนโลยี และเขียนโปรแกรม

9. การจัดการความเครียด ยืดหยุ่น และรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ

10. การให้เหตุผล การแก้ปัญหา และการระดมแนวคิด

 จาก 10 อันดับนั้น ลองนำมาสังเคราะห์ลงในทักษะการเรียนรู้ สรุปได้ดังนี้ 

1.เกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหา (Problem-solving) มี 5 ข้อ (ข้อที่ 1,3,4,5,10)

2.เกี่ยวกับทักษะในการจัดการตัวเอง (Self-Management) มี 2 ข้อ (ข้อที่ 2,9)

3.เกี่ยวกับทักษะการใช้และพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Use and Development) มี 2 ข้อ (ข้อที่ 7,8)

4.เกี่ยวกับการทำงานร่วมกับคนอื่น (Working with People) มี 1 ข้อ (ข้อที่ 6)

 

หมายเลขบันทึก: 711956เขียนเมื่อ 15 มีนาคม 2023 10:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 มีนาคม 2023 10:27 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท