วิวาทะการปฏิรูปการศึกษาไทย (Education Reform)


วิวาทะการปฏิรูปการศึกษาไทย (Education Reform)

11 ธันวาคม 2565

: ทีมงานหญ้าแห้งปากคอก(ท้องถิ่น)

 

ปฏิรูปด้านการศึกษาวาระแห่งชาติ ที่ต้องปฏิรูปก่อนเป็นลำดับแรก

หนึ่งในวาระเร่งด่วน ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆ ให้เกิดผลดังต่อไปนี้ คือ ด้านการศึกษาตามมาตรา 258 

ได้แก่ มาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา (1) ให้สามารถเริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา ก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา 54 วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50(4) 

หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 

หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 จ.ด้านการศึกษา (1)-(4)

มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา ให้มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

 

เปิดประเด็นการศึกษาสร้างโอกาสในชีวิตและการศึกษาเพื่อเด็กเปราะบาง

ระดมทุนโดย อดีต สว.ชร. เตือนใจ ดีเทศน์ ระยะเวลาโครงการ 11 ก.ค. 2565 ถึง 20 พ.ย. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: จ.เชียงใหม่, ประจวบคีรีขันธ์

ปัจจุบันเด็กไทยกว่า 8 แสนคน (กลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษ) กำลังประสบปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มีแนวโน้มสูงที่จะต้องหยุดเรียน เพื่อออกไปทำงานหารายได้ช่วยครอบครัวแทน และถ้าหากหลุดจากการศึกษาไปแล้ว ก็ยากที่จะได้กลับมาเรียนต่อ

ยิ่งไปกว่านั้น ในเด็กไทยกลุ่มนี้ยังมีเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นจำนวนมากที่ไม่ได้รับสัญชาติไทย ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการและเงินกู้เพื่อการศึกษาได้ แม้บางคนจะพยายามทำงานเพื่อส่งตัวเองเรียนแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอต่อการเรียนจนจบ

ยังมีน้องๆ ที่ต้องการเรียนต่ออยู่อีกมาก ขาดแต่เพียงโอกาส และที่สำคัญ หากเรียนจบ ป.ตรี ก็มีโอกาสได้รับสัญชาติไทยด้วย

ในการเปิดรับการสนับสนุนครั้งนี้ จะเป็นการระดมเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้เด็กไร้สัญชาติจำนวน 5 คน ได้เรียนมหาวิทยาลัยจนจบ เพราะการมีทุนการศึกษาระยะยาวให้กับเด็กและเยาวชนเปราะบางเป็นหนทางหนึ่งในการที่จะช่วยให้เยาวชนหลายคนสามารถอยู่ในระบบการศึกษาต่อไป

 

บทวิพากษ์การศึกษาไทยแต่สมัยก่อน

สังคมครูกับนักเรียนสมัยก่อนกับปัจจุบันเปลี่ยนไปหรือไม่ ทำไมเด็กอ่านไม่ออก ผมแค่สงสัย เมื่อก่อนตอนผมเด็กๆ ครูของผม ท่านเรียนจบ ปกศ.ต้น ปกศ. สูง ท่านไม่ได้จบ ปริญญาตรี โท เอก ไม่ได้เป็นดอกเตอร์ ครูของผม ท่านไม่มีอบรม ไม่มี child center. ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง , ยึดนักเรียนเป็นสำคัญ , backward design , bbl , plc , stem ฯลฯ ครูของผม ท่านมีเงินเดือนน้อย ไม่กี่ร้อยบาท ไม่มีเงินประจำตำแหน่ง ไม่มีเงินวิทยฐานะ ไม่มีเงินค่าตอบแทน ครูของผม ท่านไม่ได้มีตำแหน่ง ไม่มีวิทยฐานะใดๆ ไม่มี คศ 1 คศ 2 คศ 3 คศ 4 ครูผู้ช่วย ครูชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ครูของผม มีเพียงชอล์ก กับ กระดานดำ ไม่มีคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก มือถือ จานดาวเทียม ทีวี อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ครูของผม มีห้องเป็นฝาผนังไม้ธรรมดา ใช้ร่มไม้ ลานดิน สนามหญ้าเป็นห้องเรียน ไม่มีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องๆ ฯลฯ แต่ท่าน สอนนักเรียน ให้เป็นคน ดี มีปัญญา นำพาชีวีมีสุขในสังคม ได้เป็นใหญ่เป็นโต

แต่ ปัจจุบัน ครู เรียนจบสูง จบปริญญาตรี โท เอก เป็นดอกเตอร์ ครู อบรมทุกๆ อย่าง เกียรติบัตร โล่เกียรติคุณ ถ้วยรางวัลเต็มห้อง ครู เงินเดือนเยอะ เงินประจำตำแหน่ง เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทน ครู มีตำแหน่งสูงขึ้น ครู มีไฮเทคโนโลยีทุกๆ อย่าง ครู มีห้องแอร์ ห้องปฏิบัติการต่างๆ มากมาย แต่ นักเรียน อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดคำนวณ คิดวิเคราะห์สังเคราะห์แยกแยะไม่ได้ คุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมเสื่อมหายไป โชว์เรือนร่างทางโซเชียลหายอดไลค์หาเงิน ยกย่องคนฆ่าหั่นศพ แก้ผ้าโชว์ คนที่ทำไม่ดีทางโซเชียลว่าเป็น เน็ตไอดอล เล่นบอลพนันออนไลน์ เสพยา ขายยาเสพติด ขายตัว มั่วเซ็กส์ ตบตีกันแย่งผัวแย่งเมียตั้งแต่เป็นนักเรียน ตอนเรียนก็อยู่หอเป็นคู่ผัวตัวเมียกัน ทั้งก่อคดีฆ่าข่มขืน โดดตึกตาย ฆ่าตัวตาย ปัญหาสังคม อาชญากรรมเต็มบ้านเต็มเมือง ฯลฯ 

อดีต และ ปัจจุบัน สวนทางกัน ตรงกันข้ามกันทุกๆ อย่าง ครูของผม ท่านไม่มีอะไรสักอย่าง สอนอย่างเดียว แต่ เด็กเก่งดีมีปัญญาพาชีวีมีสุข ครูของผม สอนเสริมให้ผมฟรี แถมยังทำขนมให้ผมกินอึก ครูปัจจุบัน มีทุกอย่าง ทำทุกอย่าง แต่เด็กมีปัญหา กระทรวงศึกษาธิการ ทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่า ผมแค่ สงสัย

NB : สังคมเปลี่ยน ขาดศีลธรรม มักง่าย ความสะดวก สบาย วิทยาลัยครู เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย ไม่มีขุนช้าง ไม่มีนางวันทอง มีแต่การแลกเปลี่ยนประโยชน์

“ครู 8 คน ในชีวิต” คำสอนหลวงปู่แหวน สุจินโณ คือ (1) ครูคนแรกที่สอนให้เราเป็นคนดี คือ คนแรกที่เราเรียกว่า แม่ (2) ครูคนที่สอง ที่สอนให้เราเป็นคนเก่ง คือพ่อ (3) ครูคนที่สามที่สอนเราให้อ่านออกเขียนได้คือ ครูในโรงเรียน (4) ครูคนที่สี่ ที่สอนให้เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมคือ เพื่อน (5) ครูคนที่ห้า ที่สอนให้เราใช้ชีวิตคู่คือ คู่ครอง (6) ครูคนที่หก ที่สอนให้เรารู้จักในการให้คือ ลูก (7) ครูคนที่เจ็ด ที่สอนให้เรารู้จักคำว่าอภัยคือ ศัตรู (8) และครูคนสุดท้าย ที่สอนให้เราเรียนรู้ชีวิต คือ ตัวเราเอง

 

การศึกษาเชิงพาณิชย์

ปัจจุบันการศึกษามีการแตกแขนง หลักสูตร สาขาต่างๆ ทั้งการศึกษาระยะสั้น ระยะยาว การศึกษาออนไลน์ การศึกษาอบรม สัมมนา วิชาการ เข้าคอร์สเข้าชั้นอบรม มีมากมาย ทั้งการเรียน ด้านการอาชีพ การศึกษาพิเศษ การสอนเสริม การฝึกทักษะ มีสำนักติวสอบเพื่อการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่ง การเข้าสอบแข่งขันต่างๆ การเรียนเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกภาคพิเศษ เปิดหลายมหาลัย ด้วยค่าเทอมที่แพง

การศึกษาดังกล่าวนี้ไม่ได้หมายรวมถึงการศึกษาของระบบราชการหรือองค์กรเอกชน ในระบบ in-service training ซึ่งเป็นการศึกษาอบรมภายในหน่วยงานแก่บุคลากรของตน และยังไม่ได้รวมถึงการอบรมประชาชน หรือการบริการสังคม ตามอำนาจหน้าที่ของรัฐหรือของหน่วยงานเอกชน หน่วยงาน NGO

 

ว่าด้วย "คานงัด" เพื่อการพัฒนาประเทศ

ทำไมต้องใช้คำว่า “คานงัดเพื่อการพัฒนาประเทศ” เพราะ  คาน (lever) อาศัยหลักการของโมเมนต์ (แรงสมดุลของการหมุน) ด้วยเปรียบเสมือนการงัดด้วยคานที่มีจุดหมุน (Fulcrum) ที่เหมาะสม ก็ไม่ต้องออกแรงมาก ในจุดที่เหมาะสมในการผลักดัน สนับสนุน พลิกฟื้นโอกาสพัฒนาให้ได้เปรียบเชิงกลเสมือนการงัดด้วยคานที่มีจุดหมุนที่เหมาะสม

อะไร คือ “จุดค้ำจุน” (fulcrum) ที่จะรองรับไม้คาน มีการกล่าวถึง “จุดคานงัด” ในการปฏิรูปสังคมว่าจะต้องมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร นักวิชาการเสนอถอดบทเรียนที่สำคัญใน 2 กรณีของการปฏิรูปที่ยาก คือ การปฏิรูปการศึกษา (Education Reform) และการปฏิรูปภาษี (Tax Reform) ว่าบทเรียนจากประเทศที่ปฏิรูปสำเร็จนั้นมีจุดคานงัดเพื่อการปฏิรูปจะต้องมีอะไรบ้าง

วรากรณ์ สามโกเศศ (2561) อ้างในเศรษฐสาร ว่าคานงัดสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ถ้างัดถูกจุดด้วยพลังอย่างเต็มที่ โดยเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก "สามคานงัดสังคมไทย" ประกอบด้วย 

1.อุปสรรคของธุรกิจ SMEs ในรอบ 20-30 ปีที่ผ่านมา

2.การขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเวลาอันควร และอย่างมีธรรมาภิบาล

3.การปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้เงินเพื่อการศึกษาของประเทศไทยปีละ 400,000 ล้านบาท (สี่แสนล้านบาท) แต่กลับไม่ได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจจากการผลิตนี้

ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สสวท. (2563) เชื่อว่าคานงัดการศึกษาไทยคือ “ครู” เสนอใช้วิกฤตโควิด เป็นโอกาสปรับการจัดการศึกษาครั้งใหญ่ รับวิถีนิวนอร์มัล พัฒนาครู พร้อมสู่โลกยุคใหม่ ดึงราชภัฎ เอกชน ประชาสังคม และชุมชน เป็นพี่เลี้ยง  

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2563) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปาฐกถาพิเศษในการจัดงาน “20 ปี พอช. พลังองค์กรชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เรื่อง “เศรษฐกิจฐานราก คือ คานงัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและความมั่นคงของประเทศ” มีใจความว่า ในวาระครบรอบ 20 ปี ขององค์กรแห่งนี้ สิ่งที่จะนำเรียน เป็นเรื่องที่สำคัญ โลกหลังโควิด-19 เป็นโลกที่ไม่ใช่ใบเดิมอีกต่อไป สิ่งต่าง ๆ อาจจะต้องถูก reset การขับเคลื่อนโลกในวันนี้ ณ วันนี้โลกได้เปลี่ยนแปลงไป ที่พวกเราเคยได้ยินได้ฟังเรื่องกระแสโลกาภิวัฒน์ พอเกิดโควิด-19 หลายอย่างเริ่มไม่ใช่อีกต่อไป ณ วันนี้โลกกำลังสวิงกลับมาจากโลกาภิวัฒน์จะกลับมาสู่เรื่องชุมชนภิวัฒน์ localization จากนี้จะไปวัดด้วยขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก จากนี้ไปทุกประเทศต้องกลับมาพึ่งพาตนเอง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการพึ่งพาตนเองนั้นมีพลังอย่างยิ่ง

 

ระบบการศึกษาไทยยังเหมือนเดิม “ปฏิรูปการศึกษาเหลว”

ข่าวสมาคมผู้บริหารการศึกษาฯ จี้ทบทวนร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ มีโครงการพระราชดำริลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สวนดุสิตโพล ชี้ปัญหาการศึกษาไทยมาจากความเหลื่อมล้ำ-การบริหารงานของกระทรวง ศธ.

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ นักวิชาการด้านการศึกษา (13 กันยายน 2565) กล่าวว่า ช่วง 8 ปีที่ผ่านมาการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาล้มเหลว ตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รัฐประหารมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ใช้คนเข้ามาปฏิรูปประเทศจำนวนมาก มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ 250 คน มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 13 ชุด มีรัฐมนตรีว่าการ ศธ. 5 คน และมีรัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.อีก 8 คน มีรายงานการปฏิรูป 130 เล่ม มีวาระการปฏิรูป 37 วาระ และมีข้อเสนอการปฏิรูป 1,342 ข้อ เป็นยุคที่นักการเมืองเกรงตามใจข้าราชการ ไม่ได้ยึดประโยชน์นักเรียน เป็นการบริหารแบบ “รัฐราชการรวมศูนย์” ติดหล่มอยู่กับที่ ไม่ไปไหน มีการใช้อำนาจเพิ่มมากขึ้น เช่น การใช้อำนาจ คสช.ที่ออกมาจัดการควบคุมการศึกษามากกว่า 14 ฉบับ แต่ไม่ช่วยให้การศึกษาไทยดีขึ้น กลับสร้างความขัดแย้งขึ้นกับ ศธ.มากขึ้น เช่น การออกคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ ศธ.ที่สร้างความขัดแย้งระหว่างศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เป็นต้น ระบบต่างๆ กำลังกัดกินเด็ก ทำการศึกษาเสียไปแล้ว 70% เหลือแค่ 30% ยังมีส่วนที่ดีบ้าง เช่น มี พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ การเพิ่มค่าใช้จ่ายรายหัวใหม่ มีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาปฏิรูปประเทศ แต่ต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะนำเด็กเป็นที่ตั้งในการพัฒนาแก้ไขปัญหา และนักการเมืองที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการ ศธ.ต้องไม่กลัวการต่อต้านของข้าราชการ ต้องกล้าสังคายนาระเบียบกฎเกณฑ์ และมองความต้องการของประชาชน และเด็กเป็นที่ตั้ง 

ไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ประธานมูลนิธิเด็กวัด (14 กันยายน 2565) กล่าวว่า จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศไทย (2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่ การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน ยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ คาดหวังว่าประเทศไทยจะอยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ International Institute for Management Development (IMD) ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่เน้นปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาค โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทยอยู่ในช่วงอันดับที่ 25-30 โดยมีจุดอ่อนในด้านประสิทธิภาพการผลิต ด้านโครงสร้างพื้นฐานทั่วไป ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ซึ่งผ่านไปแล้ว 4 ปี วันนี้อันดับทางการศึกษาของประเทศไทยนั้นตกลงไปอยู่ที่ 56 ในการเปรียบเทียบจาก 64 ประเทศทั่วโลก และอยู่อันดับ 8 ในอาเซียน ซึ่งต้องถือว่า “นโยบายการศึกษาล้มเหลว”

อะไรคือปัจจัยของความล้มเหลวทางการศึกษาของชาติ เราควรที่จะต้องยอมรับเสียทีว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปไกลมากถึงขนาดที่ผู้ใหญ่ตามเด็กไม่ทันแล้ว เด็กสมัยนี้ไม่ได้ต้องการระบบการศึกษาแบบสอบแข่งขัน ไม่ได้ต้องการความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่สิ่งที่เขาต้องการคือการอยู่รอดในสังคมอย่างมีคุณภาพตามวิถีของการเปลี่ยนแปลงของสังคมมากกว่า

ถึงเวลาแล้ว ที่ระบบการศึกษาของไทยจะต้องถูกจัดระเบียบขึ้นมาใหม่ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น เปิดโอกาสมากขึ้น เรียนรู้กระบวนการทางเทคโนโลยีให้มากขึ้น แต่ที่สำคัญที่สุดคือการสอนให้เยาวชนของชาติได้เรียนรู้จารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่ถูกต้อง มีคุณธรรมและจริยธรรมให้มาก การสอบแข่งขันยังคงมีได้อยู่ แต่คงต้องเป็นเรื่องการสอบแข่งขันทางคุณธรรมและจริยธรรม การช่วยเหลือผู้อื่นและมีสำนึกความรักชาติมากกว่าการสอบได้คะแนนสูงๆในวิชาต่างๆที่บางทีก็ไม่รู้ว่าเรียนจบไปจะได้ใช้หรือเปล่าด้วยซ้ำ ซึ่งหากกระบวนการทางความคิดเปิดเวทีสาธารณะมากขึ้นก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

 

ดร.เสรี พงศ์พิศ เสนอการปฏิรูปการศึกษาในสังคม disrupt ปัจจุบัน (15 พฤศจิกายน 2565)

นำเสนอ 3 ประเด็น คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาบูรณาการกับการพัฒนาประเทศ

(1) การศึกษาในระบบ ที่มองเห็นมากว่าสิบปีแล้วว่า นักศึกษาในมหาวิทยาลัย “เกรดบี-ซี” ลดลง ขณะที่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย “เกรดเอ” ยังเท่าเดิม เพราะเด็กแห่กันไปสมัครและเข้าได้ง่ายขึ้น ไม่อยากเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชมงคล อาชีวะ ส่วนมหาวิทยาลัยเอกชนคงอาการหนักพอกัน สาเหตุที่นักศึกษาเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาน้อยลง นอกจากประชากรเกิดใหม่ที่ลดลง ยังมีปัญหาเศรษฐกิจ หนี้สินครัวเรือน แม้มีกองทุนให้กู้ยืม แต่เมื่อเรียนแล้วหางานทำไม่ได้ ก็ไม่มีแรงจูงใจให้ไปเรียนเพื่อเอาปริญญามาแขวนข้างฝาดูเล่น มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนบางแห่งที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย ได้เงิน ได้ความรู้ ได้งานทำ แล้วทำไมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทำเช่นนั้นไม่ได้ ไม่ใช่ปัญหางบประมาณ แต่ปัญหาของระบบคิด หรือ mindset ที่ทำให้อยู่ในโซนสบาย ไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยาก

(2) การศึกษานอกระบบ มีผู้ใหญ่กว่า 10 ล้านคนในวัยแรงงานที่ต้องการ “การศึกษา” ในแบบที่เรียนแล้วทำให้ประกอบอาชีพเก่าดีขึ้น หรือริเริ่มงานใหม่ได้ แล้วทำไมจึงคิดว่า “กศน.” เท่านั้นควรดูแลการศึกษานอกระบบ ทั้งๆ ที่สถาบันอุดมศึกษา 200 แห่งสามารถจัดหลักสูตรระยะสั้นยาวเพื่อคนเหล่านี้ได้ ประเทศไทย ไม่เห็นมีพรรคการเมืองไหนกล้าหาญพอที่จะประกาศ “ปฏิวัติ” การศึกษา พูดแค่คำว่าปฏิรูป แต่ก็ไม่ได้เห็นหน้าเห็นหลังอะไร นักการเมืองมองเห็นกระทรวงนี้เป็นเกรดบี เกรดซี กระทรวงยังใช้อำนาจ “สั่งการ” มากกว่า “ส่งเสริม” นักการเมืองยังหาเสียงแบบประชานิยม

(3) การศึกษาบูรณาการกับการพัฒนาประเทศ จะทำได้ก็ต่อเมื่อคิดแบบบูรณาการเท่านั้น ไม่ใช่แยกส่วน ทอนกำลังตัวเอง แม้มีคณะกรรมการมากมาย แต่ละกระทรวงส่งคนมาพบกันในที่ประชุม กลับไปก็ตัวใครตัวมันเหมือนเดิม แม้แต่กรมต่างๆ ในกระทรวงเดียวกันยังสร้างกำแพงมากกว่าสะพาน การศึกษาไม่ว่าในระบบหรือนอกระบบ ถ้าสัมพันธ์กับชีวิต ด้วยกลไก แพลตฟอร์มและระบบเครือข่าย ที่เชื่อมโยงกันทุกด้าน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ก็จะได้การเกษตร อุตสาหกรรม การบริการ ที่มีฐานความรู้ ฐานกำลังคนที่มีทักษะในการทำงานจริง การปฏิวัติการศึกษาต้องมาจาก “ข้างใน” และ “ข้างล่าง” ทั้งระบบการศึกษาภายในสถาบัน และต้องไม่ละเลยการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความรู้และคุณธรรม ให้ได้เรียนไม่เพียงแต่วิชาทำมาหากิน แต่วิชาการจัดการชีวิต พัฒนาจิตใจ ไม่ละเลยวิชามนุษยศาสตร์ ให้ได้เรียนศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา วัฒนธรรม 

ขาด “มนุษยศาสตร์” คนจะกลายเป็นเพียง “สัตว์เศรษฐกิจ” ที่มีแต่จะครอบงำทำกำไรเอาเปรียบคนที่ด้อยกว่า อ่อนแอกว่า เหมือนที่สังคมเป็นอยู่ทุกวันนี้ในทุกระดับ ในประเทศและระหว่างประเทศ ปฏิวัติการศึกษาให้เกิดผลต้องมาจาก “ข้างล่าง” ขาดชุมชนเข้มแข็งด้วยการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ สังคมก็ขาดฐานรากที่มั่นคง

 

อ้างอิง

กฎหมาย

ราชกิจจาฯ ประกาศประมวลจริยธรรม ขรก.ในสถาบันอุดมศึกษา ครอบคลุมถึงนายกสภาฯ-พนักงานมหาวิทยาลัย-ลูกจ้าง, สยามรัฐออนไลน์, 16 พฤศจิกายน 2565, https://siamrath.co.th/n/399806 

 

บทความ/เอกสารวิชาการ

“จุดคานงัด” ประเทศไทยเพื่อฝ่าวิกฤตการณ์สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่ซับซ้อน, ผู้เขียน สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), ตุลาคม 2553, ใน TDRI, 22 มีนาคม 2556, https://tdri.or.th/2013/03/d2010003/ 

“จุดคานงัด” ประเทศไทยเพื่อฝ่าวิกฤตการณ์สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่ซับซ้อน, โดยสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย : TDRI, 22 มีนาคม 2556, https://tdri.or.th/2013/03/d2010003/

บทบัญญัติด้านการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, โดยสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, LIRT : Legislative Institutional Repository of Thailand, Academic Focus มีนาคม 2561, https://lamphuncity.go.th/wp-content/uploads/2020/05/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B22560.pdf 

บทบัญญัติด้านการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ใน รายการร้อยเรื่องเมืองไทย โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ออกอากาศ 5 มิถุนายน 2561, https://library.parliament.go.th/sites/default/files/assets/files/works/academic%20office/radio%20scripts/pdf/2561-06/NALT-radioscript-rr2561-jun5.pdf 

จุดคานงัดโดย นิภาพร ลครวงศ์ (Ka-Poom), 4 พฤษภาคม 2562, https://www.gotoknow.org/user/kapoom/profile 

เชื่อ!! คานงัดการศึกษาไทยคือ “ครู” เสนอใช้วิกฤตโควิด เป็นโอกาสปรับการจัดการศึกษาครั้งใหญ่ รับวิถีนิวนอร์มัล พัฒนาครู พร้อมสู่โลกยุคใหม่ ดึงราชภัฎ เอกชน ประชาสังคม และชุมชน เป็นพี่เลี้ยง, โดย ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สสวท., สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.), 19 มิถุนายน 2563, https://www.nxpo.or.th/th/4856/ 

“อะไรคือ “จุดคานงัดและกุญแจ” สำคัญของระบบผลิตและพัฒนาครู, ห้องเรียนในแบบญี่ปุ่นที่ส่งเสริมประชาธิปไตยตั้งแต่ในสังคมห้องเรียนทำได้จริงไหมในโรงเรียนไทย, Thai PBS on Twitter, 17 ตุลาคม 2563, https://mobile.twitter.com/thaipbs/status/1317276993105186816 

“เศรษฐกิจฐานราก” คือคานงัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและความมั่นคงของประเทศ”, โดยสมจิตร จันทร์เพ็ญ, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.), 26 ตุลาคม 2563, https://web.codi.or.th/20201026-19650/

สามคานงัดสังคมไทย, โดยวรากรณ์ สามโกเศศ, ในเศรษฐสาร, http://libdoc.dpu.ac.th/article/V1244.pdf 

“จุดคานงัด” เพื่อการปฏิรูป, กรุงเทพธุรกิจ, 24 มีนาคม 2564, https://www.bangkokbiznews.com/politics/929148 

 

ข่าว

ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ เข้าพบ ชัชชาติ หารือลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พร้อมหาทุนหนุน ‘ครูกทม.’เรียนต่อต่างประเทศ, มติชน, 8 สิงหาคม 2565, https://www.matichon.co.th/local/news_3496008 

ร้องกมธ.ศึกษาระงับแต่งตั้งผอ.สพท.498 ราย ระบุเกณฑ์ข้อสอบภาค ก.กับภาค ค. มีปัญหา, ไทยโพสต์, 7 กันยายน 2565, https://www.thaipost.net/education-news/216276/ 

ฟันธง 8 ปี ‘บิ๊กตู่’ ปฏิรูปการศึกษาเหลว ‘นักการเมือง’ หงอ ขรก.-ไม่ยึดประโยชน์ น.ร., มติชน, 13 กันยายน 2565, https://www.matichon.co.th/education/news_3556442 

'ลุงป้อม' ห่วงปัญหายาเสพติด 'ตรีนุช' รับไม้ต่อ สั่งทุกสถานศึกษาเข้มงวดกวดขัน, มติชน, 13 กันยายน 2565, https://www.thaipost.net/education-news/220822/ 

สภานักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศเลิกระบบ SOTUS อย่างเด็ดขาด นับแต่บัดนี้, มติชน, 13 กันยายน 2565, https://www.matichon.co.th/politics/news_3560675 

การศึกษาไทยในยุคดิจิทัล ยุคสมัยเปลี่ยนไป...แต่ทำไมระบบการศึกษาไทยยังเหมือนเดิม, โดย ไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ประธานมูลนิธิเด็กวัด กลุ่มนโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล, ไทยโพสต์, 14 กันยายน 2565, https://www.thaipost.net/articles-news/221543/ 

ประธานชวนพูดถึงการทุจริต การซื้อตำแหน่ง การรีดไถ การซื้อองค์กรฯ เป็นธุรกิจการเมือง, 15 กันยายน 2565, https://m.facebook.com/groups/dinkorat/permalink/5459139054179178/ 

'ปลัด ศธ.' โต้ 'นักวิชาการด้านการศึกษา' การปฏิรูปการศึกษาสอดคล้องกับแผนงบฯ รับเด็กเกิดน้อยลง ทำให้มีรร.ขนาดเล็กผุดมากขึ้น จนต้องควบรวม, ไทยโพสต์, 15 กันยายน 2565, https://www.thaipost.net/education-news/222370/ 

ร่วมสร้างโอกาสกับโครงการ “สร้างโอกาสในชีวิตและการศึกษาเพื่อเด็กเปราะบางที่เสี่ยงหลุดหรือหลุดออกจากระบบการศึกษา” (ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้) เทใจให้เด็กและเยาวชน เด็กไร้สัญชาติ อดีต สว.ชร. เตือนใจ ดีเทศน์, 17 กันยายน 2565, https://taejai.com/th/d/smartrefer2/ 

'พัชรินทร์' ขอ ศธ. บรรจุหลักสูตร CPR-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในสถานศึกษา, ไทยโพสต์, 18 กันยายน 2565, https://www.thaipost.net/education-news/224127/ 

'สมศ.'จับมือ'ญี่ปุ่น-ไต้หวัน'พลิกโฉมประเมินอุดมศึกษาไทย, ไทยโพสต์, 19 กันยายน 2565, https://www.thaipost.net/education-news/224736/ 

ระดับโลก 'บิ๊กป้อม' กล่าวถ้อยแถลงการประชุมผู้นำฯเวทียูเอ็น ย้ำอัดเม็ดเงินหนุนเข้าถึงการศึกษาเสมอภาค, ไทยโพสต์, 20 กันยายน 2565, https://www.thaipost.net/politics-news/225193/ 

‘บิ๊กป้อม’ โผล่ยูเอ็น สหรัฐ กล่าวถ้อยแถลงประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการพลิกโฉมการศึกษา, มติชน, 20 กันยายน 2565, https://www.matichon.co.th/politics/news_3571806 

กยศ.เปิดรายชื่อสถานศึกษาชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ, สยามรัฐออนไลน์, 23 กันยายน 2565, https://siamrath.co.th/n/385095 

ไม่ทิ้งกัน “ศธ.”สั่งเปิดสถานศึกษาให้ปชช.เดือดร้อนน้ำท่วมเข้าพัก, สยามรัฐออนไลน์, 29 กันยายน 2565, https://siamrath.co.th/n/386729 

ล้อมคอกทันที “ตรีนุช”เสียใจเด็กเสียชีวิต เหตุกราดยิง สั่งสถานศึกษาในสังกัดศธ.เฝ้าระวังบุคคลแปลกหน้า, สยามรัฐออนไลน์, 6 ตุลาคม 2565, https://siamrath.co.th/n/388708 

สุ่มตรวจ"ปัสสาวะนักเรียน" "รมว.ศึกษาฯ"สั่งสถานศึกษาคุมเข้มปัญหายาเสพติด, สยามรัฐออนไลน์, 12 ตุลาคม 2565, https://siamrath.co.th/n/390337 

ปลัดศธ. มอบนโยบายสร้างหลักประกันการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม เท่าเทียม หนุนโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต, สยามรัฐออนไลน์, 3 พฤศจิกายน 2565, https://siamrath.co.th/n/396430 

สพฐ. ออกกำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566, สยามรัฐออนไลน์, 7 พฤศจิกายน 2565, https://siamrath.co.th/n/397423 

การศึกษา-มากกว่าปฏิรูป โดยเสรี พงศ์พิศ, สยามรัฐออนไลน์, 15 พฤศจิกายน 2565, https://siamrath.co.th/n/399606 

หวั่นเกิดปัญหาใหญ่ “วิษณุ”จี้แก้ 4 มาตรา ร่างพ.ร.บ.การศึกษา, สยามรัฐออนไลน์, 23 พฤศจิกายน 2565, https://siamrath.co.th/n/401917 

“เจ้าสัวธนินท์” โชว์วิชั่น “ผู้นำเครือซีพี” เชื่อมั่นประเทศจะเติบโตรุ่งเรืองได้ขึ้นกับการศึกษา, สยามรัฐออนไลน์, 1 ธันวาคม 2565, https://siamrath.co.th/n/404125 

‘บิ๊กโจ๊ก’ จ่อเอาผิดสถานศึกษา ทำMOUร่วม ‘จีนเทา’ เอื้อวีซ่านักเรียน, เดลินิวส์, 2 ธันวาคม 2565, https://www.dailynews.co.th/news/1747676/ 

โชว์ผลงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 'ไตรศุลี' ยัน 3 ปี รัฐบาลช่วยนักเรียนยากจนกว่า 3 ล้านคน, สยามรัฐออนไลน์, 7 ธันวาคม 2565, https://siamrath.co.th/n/405426 

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี