การปลดล็อกกฎหมายกัญชากัญชง (5)


การปลดล็อกกฎหมายกัญชากัญชง (5)

4 กันยายน 2565
: ทีมงานหญ้าแห้งปากคอก(ท้องถิ่น)

ต่อจาก การปลดล็อกกฎหมายกัญชากัญชง เป็นข้อมูลดิบตั้งแต่หลังวันที่ 29 กรกฎาคม 2565

รวบรวมข่าวความคืบหน้าการปลดล็อกกัญชาจากข่าวสื่อมวลชน 

เพื่อทราบความคืบหน้า ณ ในแต่ละห้วงเวลา เพราะพืชกัญชากัญชง ถือเป็นยาใช้ในทางการแพทย์ เป็น "Green Medicine" 
กัญชามีสารสำคัญ 2 ชนิด คือ สาร CBD ที่ใช้ผสมอาหาร เครื่องดื่ม ใช้รักษาโรคลมชักที่รักษายาก และ สาร THC ที่ใช้เป็นยาเสพติด (สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล, THC) น้ำหนักเกิน 0.2% เท่านั้น ที่ยังเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 THC ไม่เกิน 1% ของช่อดอกเรียกกัญชง หากเกิน 1% เรียกกัญชา
อาการเหลือง คืออาการข้างเคียงจากกัญชา ที่พบได้ในบางคนที่ไวต่อสารในกัญชามากหรือได้รับปริมาณที่เกินควร จะมีอาการ ง่วงนอนมากกว่าปกติ ปากแห้ง คอแห้ง หิวน้ำ เวียนหัว คลื่นไส้ อาเจียน

ข่าวการผิดกฎหมายที่มีอัตราโทษทางอาญาของต่างประเทศ
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ยังคงมีโทษตามกฎหมายอยู่ และมีข่าวการจับกุมคนไทยที่ขนกัญชาเข้าประเทศด้วย

การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
ข่าว กสม.เพิ่งเตรียมจัดเวทีรับฟังปัญหาการใช้กัญชา (4 สิงหาคม 2565) ต้องห้ามในเด็ก เยาวชน และหญิงตั้งครรภ์ ในสิทธิด้านสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ร่างกฎหมายกัญชาได้รับฟังความเห็นที่รอบด้านมากขึ้น แม้ว่าร่างกฎหมายอยู่ในขั้นแปรญัตติ ห้ามใช้ช่อดอกประกอบอาหารหรือเสพ จะให้ปลูกได้บ้านละ 15 ต้น ห้ามโฆษณาขายผ่านตู้ออนไลน์ มึนเมาไม่ขับ ฝ่าฝืนจำคุก 1 ปี ปรับ 1 แสนบาท ลักลอบนำเข้าโทษหนักทำลายชาติ ฯลฯ ที่ต้องมีการควบคุมรอบด้าน เป็นต้น
แม้ว่าปัจจุบันในย่านถนนข้าวสาร กทม.จะมีการลักลอบขายกัญชาเพื่อเสพกันอยู่

ประกาศราชกิจจานุเบกษาแนวทางคุม 'กัญชา' ทำอาหาร 2 ฉบับ (26 สิงหาคม 2565) คือ 
1.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานที่จำหน่ายอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 
2.ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดหัวข้อวิชา การใช้กัญชา หรือกัญชง ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารที่ปลอดภัย ในการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2565

ความเห็น/ข้อสังเกต
(1) อาหารพอเพียง ก็จะได้เห็นกันตอนนี้แหละ ราคาสินค้าขึ้นราคาบาน เชื่อเถอะ กัญชา กัญชง กระท่อม ทำเป็นยา กระทบ ยาแผนปัจจุบัน ยอดขายลดลง แต่คนป่วยที่รายได้น้อย มีทางเลือกมากขึ้น ของดีที่ระบบทุน ครอบงำ ภูมิปัญญา (Local Wisdom/Intellectual) จะได้พัฒนาเสียที ไม่ติดขัด ทะเบียนการค้า สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์
(2) ยังไม่ทันไร แพทย์แผนไทย สมุนไพร ก็ออกผลิตภัณฑ์ "บาล์มกัญชา" (Balm) จากฟาร์มออแกนิกส์ ไม่มีสารเคมี มี อย. เป็นความหวังยาพื้นบ้านบรรเทารักษาใน
ผู้ป่วยปวดเข่า ปวดเส้นเอ็น ปวดข้อกล้ามเนื้อ เก๊าส์ แมลงกัดต่อย วิงเวียนศีรษะ ไมเกรน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบริษัทเอกชนต่างๆ (Dispensary) ลงทุนด้านผลิตภัณฑ์กัญชาในการรักษาอาการของโรค ทั้งในรูปแบบ ดอกไม้แห้ง และรูปแบบ น้ำมันและแคปซูล 
(3) พืชเสพติดพื้นบ้านที่แซงหน้ากัญชาไปแล้วคือ "กระท่อม" เพราะได้มีการประกาศใช้กฎหมายพืชกระท่อมตาม "พระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ.2565" แล้วเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ในขณะที่พืชกัญชายังเป็นร่างกฎหมายอยู่

 

อ้างอิง
กฎหมาย

พระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ.2565, ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนที่ 52 ก วันที่ 26 สิงหาคม 2565 หน้า 1-14, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/052/T_0001.PDF 

แนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์การประกอบพาณิชยกิจเกี่ยวกับกัญชา กัญชง, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.2/ว 2292 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565, http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2022/8/27782_1_1659321527812.pdf?time=1659330939771 

ราชกิจจาฯ ประกาศแนวทางคุม 'กัญชา' ทำอาหาร 2 ฉบับ ต้องติดสัญลักษณ์-เข้าคอร์สติวผู้สัมผัสอาหาร, มติชน, 26 สิงหาคม 2565, 10:20 น., https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3528059 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานที่จำหน่ายอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565, ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 198 ง วันที่ 25 สิงหาคม 2565 หน้า 6-7, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/198/T_0006.PDF 

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดหัวข้อวิชา การใช้กัญชา หรือกัญชง ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารที่ปลอดภัย ในการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2565, ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 198 ง วันที่ 25 สิงหาคม 2565 หน้า 32-33, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/198/T_0032.PDF 

บทความ

กัญชาถูกกฎหมาย จะช่วยหรือบ่อนทำลายประเทศชาติ, สถาบัน​สำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม, ที่มา : http://www.khaoganja.comhttps://www.oncb.go.th/ncsmi/cannabis2/กัญชาถูกกฏหมาย%20จะช่วยหรือบ่อนทำลายประเทศชาติ.pdf

ข่่าว

“กัญชา” บนเส้นทางGreen Medicineจะไปได้ไกลแค่ไหน, ฐานเศรษฐกิจ, 12 พฤศจิกายน 2564, https://www.thansettakij.com/insights/503158 

คุก 3 วัน ปรับ 5 หมื่น คนไทยข้ามแดนเที่ยวมาเลย์ฯ พบสารกัญชาในปัสสาวะ, สหายชายแดนใต้, 30 กรกฎาคม 2565, https://shaychaidantai.com/?p=24966 

กสม.เพิ่งตื่นเตรียมจัดเวทีรับฟังปัญหาการใช้กัญชา, ไทยโพสต์, 4 สิงหาคม 2565,
https://www.thaipost.net/all-news/193642/ 
'อนุทิน' เผยกม.กัญชา อยู่ในขั้นแปรญัตติ ชัดเจน 'ห้ามใช้ช่อดอก' ประกอบอาหารหรือเสพ, 5 สิงหาคม 2565,
https://www.thaipost.net/education-news/194512/ 
ขาใหญ่กัญชาไทย? ‘ทนายตั้ม’ พลิกข้อกฎหมาย ลั่น ‘ทอม เครือโสภณ’ ส่อโดนแกล้ง, เดลินิวส์, 6 สิงหาคม 2565, https://www.dailynews.co.th/news/1331134/ 
อนุทินขอบคุณชัชชาติ ช่วยสอดส่อง ‘กัญชาถนนข้าวสาร’ เชื่อหลังจบไลฟ์คงหารือ ผอ.เขต, มติชน, 12 สิงหาคม 2565, https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3504396 
ชัชชาติสำรวจมาแล้ว แผงกัญชาข้าวสาร-ทองหล่อ รู้หมดมีกี่ร้าน ยันว่าตามกม.แต่ต้องทราบสถานการณ์, มติชน, 13 สิงหาคม 2565, https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3504741 
"บีม พลังใบ" แชร์ประสบการณ์ ผลข้างเคียงการใช้ "กัญชา", สยามรัฐออนไลน์, 17 สิงหาคม 2565, https://siamrath.co.th/n/374505 
“อนุทิน” เตรียมเปิดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ที่เชียงราย หลังปลดล็อก สร้างสุขภาพและรายได้, ผู้จัดการออนไลน์, 18 สิงหาคม 2565, 14:17, https://mgronline.com/politics/detail/9650000079118 
เปิดร่างพ.ร.บ.กัญชาเพิ่มโควตาบ้านละ15ต้นห้ามโฆษณาขายผ่านตู้ออนไลน์, เดลินิวส์, 18 สิงหาคม 2565, 12:55 น., https://www.dailynews.co.th/news/1373175/ 
เร่งกม.กัญชา เสร็จสัปดาห์นี้ ยันคุมรอบด้าน, ไทยโพสต์, 18 สิงหาคม 2565, https://www.thaipost.net/?p=202598&preview=true 

สามวัยรุ่นกินคุกกี้ผสมกัญชาแล้วเกิดแพ้รุนแรง, สยามรัฐออนไลน์, 4 กันยายน 2565, https://siamrath.co.th/n/379444 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี