2022-08-06 ศัพท์ น่าสับสน - Set – G – guarantee & guaranty


Revision G

2022-08-06

ศัพท์ น่าสับสน - Set – G – guarantee & guaranty

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น 

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

แสดงรายละเอียด จากตำราแต่ละเล่ม ที่เป็นหัวข้อ ต่อไปนี้:

Ref.:http://www.gotoknow.org/posts/683392

 

Dictionary.com

ออกเสียง Guarantee = ‘gar-uhn-TEE

ออกเสียง Guaranty = ‘GAR-uhn-tee’

 

Abused, Confused, & Misused Words by Mary Embree

Guarantee หมายถึง

            a promise or assurance of quality or durability: 

          It has a one-year guarantee that covers parts and labor.

Not to be confused with:

guaranty = a warrant; pledge; 

                    something taken as security: 

          He left his gold watch as a guaranty that he would bring the car back.

 

Dictionary of Problem Words and Expression

Guarantee – guaranty

A guarantee is a promise or assurance 

            that something is of specified content or quality 

            or that it will perform satisfactorily: 

               “This percolator carries an unconditional five-year guarantee.”

Guarantee and guaranty are synonymous 

            when used to mean a warrant, pledge, 

            or assurance that someone else’s obligation or debt will be fulfilled:

                “This bond will serve as a guaranty for his appearance in court.”

Guarantee can be used as both noun and verb;

Guaranty is primarily a noun 

           and has limited use as a verb.

 

Merriam-Webster Dictionary

Word History

Warranty vs. Guarantee

warranty is a guarantee of the integrity of a product 

            and of the maker’s responsibility for it. 

In a senseguarantee is the more general term 

                   and warranty is the more specific 

                   (that is, written and legal) term. 

But a closer look at these words 

            shows a relationship that is even closer than that: 

they were originally one and the same.

          Though today the words have subtly different meanings

          —'warranty' is more specific and 'guarantee' is more general

          —they were originally the same word.

The root of both words is the Old French word garantie

           which comes from the verb garantir

           meaning “to protect,” “to warrant,” or “to guarantee.” 

Unlike most words in French, 

           which descend directly from Latin, 

           this word has roots in the Germanic language 

           spoken by the Franks called Old Low Franconian 

           (an ancestor of modern Dutch). 

In French this language is called Francique 

           (pronounced \frahn-seek\)—the language of the Franks. 

The Old Low Franconian word was warjan

           meaning “to guarantee as true.” 

           Germanic words from this period that 

           began with an initial w- sound evolved to begin with gw-,

           and subsequently lost the w in some areas, 

           leaving only initial g-

In the northernmost dialects of Old French 

           this change never happened, and the w- was simply retained. 

Therefore, by the time these words crossed the English Channel 

           some 200 to 300 years later, 

           there were two separate words: 

           warranty and guarantee.

The reason that 

           warranty is spelled with two r's 

           is that it was later influenced by warrant

           which developed separately from the same root word. 

Both warrant and warranty have legal uses today

           but we associate the former with judges 

           and the latter with tiny-print documents 

           that come with new purchases.

Just to make things more complicated, 

           their spellings crossed again in English, 

           with the addition of warrantee 

           (“a person to whom a warranty is made”) 

           and guaranty (“a formal promise to pay a debt”).

Other pairs of words 

           that similarly share original w- roots 

           but added a word that begins with g  

           are guard and ward and gallop and wallop.

หมายเลขบันทึก: 705002เขียนเมื่อ 6 สิงหาคม 2022 14:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 สิงหาคม 2022 14:00 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท