ผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ (รูปแบบผสม (hybrid) ทั้งแบบ ออนไลน์ และออนไซด์)


ผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
รูปแบบผสม (hybrid) ทั้งแบบ ออนไลน์ และออนไซด์

ภายใต้การบูรณาการระหว่าง โครงการส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ 
และโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  (ศพก.) ปี งบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่  ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ข้าพเจ้าได้นำเสนอแนวทางการพัฒนา โครงการทั้งสองไปดังนี้

๑. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  (ศพก.) และโครงการ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นโครงการของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้แนะนำตัว ว่า 

มาจากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ (เทียบเท่าสำนักงานสหกรณ์จังหวัด) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพราะ หลายท่านเข้าใจว่า สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ เป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร มาเข้าร่วมประชุมวันนี้เป็นตัวแทนของหน่วยงานภาคี

๒. ทั้งสองโครงการเรื่อง การตลาด สินค้าและบริการทางการเกษตร (Agricultural goods and services Marketing) มีความสำคัญยิ่ง โดยเชื่อมโยงกับโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ โครงการการตลาดนำการผลิต ทุกโครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดยคำนึงถึง ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา (Citizen-Centered)

๓. การตลาดสินค้าและบริการทางการเกษตร (Agricultural goods and services Marketing) ประกอบด้วย 
ด้าน Supply สินค้าและบริการทางการเกษตร และ ด้าน  Demand สินค้าและบริการทางการเกษตร

๔. Supply สินค้าและบริการทางการเกษตร ในกรุงเทพมหานคร เช่น ผัก ข้าว กล้วยไม้ ฯลฯ บริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลาดน้ำ ฯลฯ ในปัจจุบันบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้นพอสมควร เพราะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น 

๕. Demand สินค้าและบริการทางการเกษตร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น ข้าว ซึ่งปัจจุบัน หน่วยงานกรุงเทพมหานคร สนใจที่จะใช้ข้าวจากเกษตรกรในกรุงเทพมหานคร เพื่อ ตอบสนองความต้องการข้าว แก่โรงเรียนและโรงพยาบาล ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งข้าวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คงไม่พอ คงต้องจัดการหาเพิ่มจากเกษตรกรจังหวัดอื่น ๆ เพื่อมาตอบสนอง Demand ในกรุงเทพมหานคร

๖. ควรบูรณาการกับกระทรวงพาณิชย์ ในการตอบสนอง Demand สินค้าและบริการทางการเกษตร แก่ประชาชนคนกรุงเทพมหานคร อย่างพอเพียง 

๗. ได้กล่าวชมเชยวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก  มีนายวิวัฒน์ นุ่มกำเนิด (ผู้ใหญ่สุ่ม) เป็นเกษตรกรต้นแบบ และเป็นประธานแปลง ในการให้บริการสีข้าวให้แก่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ ในพื้นที่ให้บริการ โดยไม่คำนึงถึง กำไรที่เป็นตัวเงิน แต่คำนึงถึง การช่วยเหลือ แบ่งปัน  และคุณประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน (Intangible Benefit) ซึ่งเป็นความสุข ความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ที่เกิดขึ้น

พีระพงศ์ วาระเสน บ๊อบบี้
นักวิชาการ การสหกรณ์ ด้วยหัวใจ ❤️❤️❤️❤️
๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
 

หมายเลขบันทึก: 704915เขียนเมื่อ 4 สิงหาคม 2022 17:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 สิงหาคม 2022 18:29 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี