อาสาฬหบูชา ๒๕๖๕


13 ก.ค. 2565 วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชา สาธุ

 

เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้งห้า

 

 

ทำให้พระอัญญาโกณฑัญญะทรงบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในวันนั้น

 

 

และในวันต่อ ๆ มาท่านก็ทรงแสดงธรรมต่อ ทำให้องค์ต่อ ๆ มาทรงบรรลุธรรม

พระวัปปะ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8

พระภัททิยะ วันแรม 2 ค่ำ เดือน 8

พระมหานามะ วันแรม 3 ค่ำ เดือน 8

พระอัสสชิ วันแรม 4 ค่ำ เดือน 8

 

 

*** ในวันแรม 5 ค่ำ เดือน 8

พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาอนัตตลักขณสูตร ซึ่งมีใจความดังนี้

ภิกษุทั้งหลาย ขันธ์ 5 มีดังนี้

รูป คือ ร่างกาย

เวทนา คือ ความรู้สึกสุข ความทุกข์

สัญญา คือ ความจำมั่นหมาย

สังขาร คือ ความคิดปรุงแต่ง

วิญญาณ คือ ความรู้อารมณ์ต่าง ๆ

ภิกษุทั้งหลาย สิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของเขา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ไม่ใช่ตัวตนของเขา สิ่งเหล่านี้มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปเป็นธรรมดา

 

ขณะสดับพระธรรมเทศนา พระภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ส่งจิตไปตามกระแสพระธรรมเทศนา จิตก็หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง ไม่ยึดมั่น ถือมั่นด้วยอุปาทาน สามารถละสังโยชน์ครบ 10 ประการ ได้บรรลุพระนิพพานเป็นพระอรหันต์พร้อมกันทั้ง 5 รูป

 

 

ประเด็นที่อยากจะชวนแลกเปลี่ยนเสวนาค คือ

ธรรมะก็มีไว้เพื่อมนุษย์เรา พระนิพพานก็มีไว้เพื่อมนุษย์อย่างเรา ๆ ท่่าน ๆ

 

เราไม่ควรประมาทตนเอง เราควรให้โอกาสตนเอง

ในการฟังศึกษาปฏิบัติตามธรรมเพื่อการบรรลุธรรมนี้

อย่าไปคิดว่า ไกลตัว หรือ เป็นไปไม่ได้

ควรสละเวลาตอนนี้เลยพิจารณาธรรมนี้โดยเร็ว สาธุ

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 703935เขียนเมื่อ 13 กรกฎาคม 2022 23:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 กรกฎาคม 2022 23:34 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท