ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม๋ พุทธศักราช ๒๕๕๐ คริสต์ศักราช 2007ขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่าน(นักจัดการความรู้) และครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยตลอดปีใหม่เทอญ

ด้วยความเคารพและนับถือ

จาก

ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ