เมื่อครั้งหนึ่งท่านเคยได้เชยชิด

แนบสนิทร่วมคิดในงานช่าง

มาปีนี้ร่างกายล้ามาป่วยโดยโรคา

ขอปีหน้าท่านจงสุขตลอดเทอญ

   ได้ทราบข่าวว่า  ท่านป่วยได้ติดตามถามถึงอาการตลอด ตอนนี้ได้ทราบว่า  อาการของลุงทอง ดีขึ้น จนพูดได้แล้ว พวกเรางาน  "ซ่อมบำรุงทุกคน "

     ขอเอาใจช่วยและขออวยพรให้ ลุง น้า หายเจ็บไข้โดยเร็วครับ...