เมื่อวานไปงานเลี้ยง...มีอาหารแบบโต๊ะจีน...มีอาหารอยู่จานหนึ่งเป็นลาบ...ลาบเหนือ

   อาจารย์หญิงท่านหนึ่ง พื้นเพเป็นคนทางภาคอีสาน..อุดรธานี บอกว่าลาบนี้ไม่อร่อย..สู้ลาบอีสานไม่ได้

   ลาบโต๊ะผม...มีคนทานไปหน่อยเดียว

   อาจารย์ชายอีกท่านหนึ่ง พื้นเพเป็นคนเหนือ..น่าน..ที่โต๊ะได้ทานลาบหมดไปหนึ่งจาน..เห็นโต๊ะนี้ลาบเหลือ..จึงมาขอไปเป็นกับแกล้มสุราของโต๊ะตัวเอง...บอกว่า "อร่อยมาก ลาบนี้ หมดไปหนึ่งจานแล้ว)

   เรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นๆ....แต่ผมได้ข้อสังเกตนะครับ...พื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน (อาจจะเกี่ยวกับเรื่องเพศด้วย) ทำให้เกิดการตัดสินที่แตกต่างกัน

   ดังนั้น การตัดสินที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก...จึงต้องใช้กรรมการหลายท่าน..และใช้เสียงข้างมากในการตัดสิน....

   อย่างนี้...ต้องมีการจัดการความรู้สึก..เพื่อให้มีมาตรฐานแบบเดียวกัน..คงต้องไปใช้บริการที่มวล.ละครับ

BeeMan

BeeMan